"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 2 år (deltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Har du ett engagemang för psykisk hälsa och ohälsa så är detta ett program för dig. Som specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård kommer du att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. I ditt arbete kommer du att möta personer i alla åldrar med varierande tillstånd inom specialiserad psykiatrisk vård, primärvård och kommunal vård och omsorg. En stor del av kurserna ges på distans.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Programmet ger en fördjupning inom huvudområdet psykiatrisk omvårdnad och förbereder för såväl kliniskt arbete som forskarstudier. Du förbereds också för att kunna leda och driva utveckling inom psykiatrisk omvårdnad utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Under utbildningen fördjupas dina kunskaper, färdigheter och professionella förhållningssätt när det gäller att möta personers psykiska, sociala, kulturella och existentiella behov. Arbetet som specialistsjuksköterska ställer höga krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Du arbetar med att främja psykisk hälsa i alla åldrar, uppmärksamma och förebygga ohälsa i människors närmiljö och i samhället. I ditt arbete strävar du efter att engagera och inkludera den person du vårdar i beslutsprocessen.

Programmets utformning

Utbildningen ger fördjupad kunskap om psykiatrisk omvårdnad, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap relaterad till psykisk ohälsa. Studierna baseras på eget kunskapssökande och reflektion, individuellt och i grupp. Undervisningen växlar mellan föreläsningar, övningar, seminarier, praktik, grupparbeten och egna arbeten. De teoretiska kurserna går på halvfart, medan den praktiska kursen går på helfart.

Uppskattat program

I utvärderingar beskriver tidigare studenter att de blivit stärkta i sin roll som specialistsjuksköterskor, att deras vetenskapliga medvetenhet ökat samt att de känner sig tryggare i att föra samtal med patienter. De bedömer utbildningen som uppdaterad, att den bidragit till att de känner sig stolta och stärkta i sin yrkesroll och kunniga inom många områden. Vidare bedömer UKÄ (UniversitetsKanslersÄmbetet) i sin senaste nationella granskning att programmet vid Umeå universitet håller hög kvalitet.

Distans med fysiska träffar

Undervisningen sker i huvudsak på distans med cirka 12–15 träffar. Hälften av träffarna genomförs på campus, Umeå universitet. Dessa träffar omfattar 2–3 dagar per gång.

Teori blir till praktik under andra året

Vi tror på att kombinera teori och praktik. Andra året kommer du att få använda dina teoretiska kunskaper om psykiatrisk omvårdnad genom verksamhetsförlagd undervisning. VFU gör du 4 + 5 v under andra året. Du är garanterad VFU inom region Västerbotten men har möjlighet att efterfråga VFU på hemorten.

Studera gärna i ett annat land

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida arbete.  Du har flera alternativ att välja mellan – du kan åka som utbytesstudent eller ordna dina utlandsstudier på egen hand.

 

Programöversikt

Efter utbildningen

Efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatrisk vård är stor och förväntas öka de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den ökade psykiska ohälsan i samhället och övergången mot nära vård. Du kommer kunna arbeta inom såväl offentlig som privat verksamhet, samt inom olika verksamhetsområden och vårdformer. Detta gör att du har möjlighet att ha mycket varierande arbetsuppgifter efter din utbildning.

Vanliga jobb

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kan du arbeta med alla åldersgrupper inom specialiserad heldygnsvård, rättspsykiatrisk vård, kriminalvård, SiS-hem och öppna vårdformer som tex öppenvårdsmottagningar eller primärvård. Arbetet innebär att omväxlande arbeta självständigt med eget behandlingsansvar till att arbeta tillsammans med andra yrkeskategorier.

Spetsa din CV med att studera vidare

När du är klar med din utbildning har du behörighet att söka masterprogrammet eller forskarutbildning. Kanske det kan vara någonting för dig?

Anmälan och behörighet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

50%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 148 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-V3036

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad