Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Är du intresserad av hur informationsteknik förändrar vår tillvaro? Då är systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation den utbildning du söker! Programmet leder till yrken som handlar om design, utveckling och utvärdering av informationsteknik i förhållande till individer, organisationer och samhälle.

Under utbildningen

Du studerar samspelet mellan människa och teknik för att lära dig att utnyttja teknikens möjligheter och förstå dess begränsningar. Genom att förstå tekniken och de sammanhang där den används kan du som systemvetare utforma och anpassa den till olika användare och situationer.

Som student ges du tillfälle att skapa nära relationer med representanter för etablerade IT-företag. Du får möjlighet att utföra ditt examensarbete i samarbete med företag.

Undervisningen bedrivs framförallt i form av föreläsningar, workshops, seminarier och gruppövningar. På vissa kurser arbetar du självständigt, men med handledning av lärare. Studiebesök, gästföreläsningar och seminarier tillsammans med lokala IT-företag kan förekomma.

Vi använder olika tekniska plattformar och som student får du tillgång till våra moderna datasalar. Vi använder oss av lärplattformen Cambro som stöd för all undervisning på programmet.

Utlandsstudier

Under utbildningen kan du studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet. Umeå universitet har ett flertal bilaterala avtal med universitet i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Kommer du iväg inom ramen för ett sådant avtal slipper du betala terminsavgifter.  Det finns ett begränsat antal platser inom de bilaterala avtalsprogrammen. Ansökning sker senaste den 15 november varje år.

Läs mer om utlandsstudier vid Institutionen för informatik

Vår utbildning under covid-19

Funderar du på att söka något av våra utbildningsprogram, men har funderingar med anledning av Covid-19?.

Just nu bedriver vi undervisning i hybridform där undervising sker både på distans och på campus. Du kan känna dig både välkommen och trygg om du vill söka någon av våra utbildningar! Institutionen för informatik har bedrivit forskning kring nät-, och distansutbildning i över 20 år, och våra lärare har god erfarenhet av undervisning via olika webbplattformar och videomötesteknik.

Informatik som ämne lämpar sig också väl för distansstudier då vi intresserar oss för IT och digitala fenomen som i många fall är just platsoberoende och distansöverbryggande.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer! Och välkommen med din ansökan!

Programöversikt

Termin 1
Informationssystem, 15 hp
Verksamhetsutveckling I digitala organisationer, 15 hp

Termin 2
Att undersöka och utvärdera digitala miljöer, 7,5 hp
Diskret matematik för systemvetenskap, 7,5 hp
Statistik A1, 15 hp

Termin 3
Design av informationssystem, 30 hp

Termin 4
Webbaserade system, 30 hp

Termin 5
Valfri termin, 30 hp

Termin 6
Digitala Ekosystem, 30 hp

Efter utbildningen

Utbildningen ger en grund för yrken inom de flesta branscher där professionellt utbildade IT-specialister eftersöks. Den ger dig goda förutsättningar för arbete i näringsliv och offentlig sektor inom ett brett spektrum av yrken, exempelvis systemutvecklare, projektledare, programmerare, verksamhetsanalytiker, entreprenör, IT-strateg, IT-arkitekt och IT-chef. Utbildningen förbereder dig även för vidare studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildningsnivå.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: informatik. Inriktning: systemvetenskap.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för informatik
Kontaktperson för programmet är:
Dan Johansson