Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samverkan

Samverkan är en av Várdduos viktigaste uppgifter, både för att möjliggöra för god forskning, och för att vår verksamhet ska nå ut till och vara av relevans för berörda grupper och samhällsinstitutioner.

Várdduos vetenskapliga pris

Várdduo delar årligen ut ett vetenskapligt pris.

Seminarier

Läs mer om våra seminarier på Várdduo

Várdduos studentstipendium

Várdduo delar årligen ut studentstipendium.

Samverkan mellan forsknings- och civilsamhället samt dess institutioner är av central betydelse inom urfolksforskning. Detta bland annat för att forskningen ska vara relevant för och nå ut till berörda grupper, samt för att ge röst åt dem som forskningen främst berör. Várdduo arbetar kontinuerligt med samverkan med många olika aktörer som på ett eller annat sätt verkar inom samiskt samhälle, exempelvis Sametinget och Samernas Utbildningscenter i Jokkmokk, Skogsstyrelsen, Jordbruksdepartementet och Folkhälsoinstitutet. Därtill har Várdduo flera pågående samarbeten och forskningsprojekt med internationella kopplingar.

Öppna seminarier 
Vi månar om att i stor utsträckning arrangera öppna seminarium och andra sammankomster där forskare och civilsamhälle eller specifika institutioner och organisationer ges tillfälle att mötas i fruktbar dialog kring aktuella teman. 

Vetenskapligt pris och studentstipendium
Som del i Várdduos samverkande uppdrag ligger aktiv uppmuntran till vetenskapliga studier inom det samiska ämnesområdet. I samarbete med Sametinget utdelas därför årligen Várdduos vetenskapliga pris samt Várdduos studentstipendium för utmärkande insatser inom samisk forskning av forskare och studenter på avancerad nivå. 

Samarbeta med oss
Är du intresserad av att samarbeta med oss, eller har du frågor om vår verksamhet? Kontakta gärna vår föreståndare.

För grundläggande kunskap om Sápmi, samisk kultur, historia, politik och samhälle, besök gärna Samiskt Informationscentrum på www.samer.se

Vi har inte möjlighet att hjälpa forskare eller studenter att etablera kontakt med samiska organisationer eller intervjupersoner.

Föreståndare

Christina Storm Mienna
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare, universitetslektor
E-post
E-post