Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Arktisk utbildning

Arktiskt centrum vid Umeå Universitet samlar utbildning med arktisk relevans och det finns flera kurser att välja mellan.

Umeå Universitet har ett starkt och mångsidigt utbud av arktisk utbildning, oavsett om det är inbakat i program eller som fristående kurser.

Du kan läsa kurser på hel- och/eller halvfart, på distans, på grund- eller avancerad nivå.

Beroende på hur du kombinerar dina arktiska kurser med andra kurser så kan de bidra till en kandidat-, magister-, eller masterexamen.

Kurser kan vara olika långa.

  • 7,5 hp betyder en fjärdedels termin
  • 15 hp betyder en halv termin
  • 30 hp betyder en hel termin

Behöver du mer information, tveka inte att höra av dig till oss.

 

Ett exempel på arktisk studieplan för VT 2021

  • Det föreställda Arktis
  • Arktisk vetenskap A
  • Samisk kultur: slöjd, musik och litteratur
  • Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis

Med start den 18 januari kan du läsa Det föreställda Arktis på halvtid (distans) tillsammans med Arktisk vetenskap A, som ges i Kiruna på 40 % studietakt. Dessa två kurser ger tillsammans en studietakt på 90 % fram till 7 mars. Efter 7 mars enbart 50 % studietakt fram till 24 mars.

Vill du kan du fylla på med Samisk kultur: slöjd, musik och litteratur som ges via nätet under hela vårterminen och motsvarar 25 % av helttidsstudier. Ett annat alternativ är att byta ut den mot Arktisk vetenskap A.

Den 24 mars börjar Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis på heltid fram till terminsslut.

Mer info om kursena i exemplet

Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven till kurserna innan du söker. Mer information finns på respektive kurs hemsida.

Det föreställda Arktis, 7,5 hp

18 januari - 23 mars 2021
Ortsoberoende
Ges på engelska
50% studietakt
Distans utan obligatoriska träffar

Arktisk vetenskap A, 4,5 hp

18 januari - 7 mars 2021
Kiruna
Ges på engelska under dagtid
40% studietakt

Samisk kultur: slöjd, musik och litteratur, 7,5 hp

18 januari - 6 juni 2021
Ortsoberoende
Ges på svenska
25% studietakt - blandade tider
Distans och helt nätbaserad utan obligatoriska träffar

Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis, 15 hp

24 mars  - 6 juni 2021
Umeå
Ges på engelska under dagtid
100% studietakt

Behöver du mer information, tveka inte att höra av dig till oss.

 

https://www.umu.se/student/studera-utomlands/utbytesstudier/utbytesstudier-vid-norra-polcirkeln/ 

Samtliga arktiska kurser

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Fjällekologi, 15 hp

Fjällekologi, 7.5 hp

Fjällfloristik, 7.5 hp (inställd 2020)

Arktisk geoekologi 15 hp, (inställd 2020)

Arktiska ekosystem, 15 hp

Arktiska miljöer, 15 hp, ges vartannat år (dvs ojämna år)

Humanistik fakultet

Arkeologi A, 30 hp

Arkeologi A1, 30 hp

Arkeologi B, 30 hp

Arkeologi B1, 30 hp

Religionsvetenskap A2 (momentet samisk och fornnordisk religion), 30 hp

Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård, 15 hp

Historia B (momentet Nordens historia), 30 hp

Bilden av den andre, 7.5 hp

Profilkurs: Det föreställda arktis, 7.5 hp

Profilkurs: Att utmana koloniala strukturer. Urfolksforskningens utveckling, 7.5 hp

Nordic noir som globalt litteraturfenomen, 7.5 hp

Immateriella kulturarv på nordliga områden, 7.5 hp

Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier - synkrona perspektiv, 7.5 hp

Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier - diakrona perspektiv, 7.5 hp

 

Samiska: Lulesamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4, 15 hp

Samiska: Lulesamiska, Nybörjarkurs steg 1-2, 15 hp

Samiska: Nordsamiska, Nybörjarkurs steg 1-2, 15 hp

Samiska: Nordsamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4, 15 hp

Samiska: Sydsamiska, Kvalifikationskurs (steg 3-4), 15 hp

Samiska: Sydsamiska, Nybörjarkurs (steg 1-2), 15 hp
 
 
Det samiska samhället: historiska perspektiv, 7.5 hp

Det samiska samhället: nutida perspektiv, 7.5 hp

Samisk kultur: andlighet och tro, 7.5 hp

Samisk kultur: slöjd, musik och litteratur, 7.5 hp
 
 
Samiska A, Lulesamiska, 30 hp

Samiska A, Nordsamiska, 30 hp

Samiska A, Sydsamiska, 30 hp

Samiska A, Samiska kulturstudier, 30 hp

Samiska A, Jämförande urfolksstudier I, 7.5 hp
 
 
Samiska B, Lulesamiska, 30 hp

Samiska B, Nordsamiska, 30 hp

Samiska B, Sydsamiska, 30 hp

Samiska B, Samiska kulturstudier, 30 hp

Samiska B, Jämförande urfolksstudier II, 7.5 hp
 
 
Samiska C, Samisk språkvetenskap, 15 hp

Samiska C, Samisk kulturvetenskap, 15 hp (inställd 2020)

Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning, 15 hp

Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, kulturvetenskaplig inriktning, 15 hp

Samiska C med didaktisk inriktning, 15 hp
 
 
Komparativ samisk grammatik, 7.5 hp

Samisk fonologi, 7.5 hp

Samisk morfologi, 7.5 hp

Samiska språk: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Samiska språk, Examensarbete för masterexamen, 15 hp

Samiska studier, Expressiva kulturer, 7.5 hp

Samiska studier, Forskningsmetoder i urfolksstudier, 7.5 hp

Samiska studier, Muntligt berättande i jojkens form, 7.5 hp

Samiska studier, Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Samiska studier, Examensarbete för masterexamen, 15 hp

Medicinsk fakultet

Medicinska fakulteten har meddelat att de inte i dagsläget ger ut några fristående kurser med arktiskt innehåll. Istället är innehållet inbakat i deras utbildningsprogram.

Pengar har äskats för kursen Arktiska klimatförändringar och infektioner, 6 hp som ännu inte finns tillgänglig i kurskatalogen.

Samhällsvetenskaplig fakultet

Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis, 15 hp

Institutionen för Social Arbete meddelar att Socionomprogrammet fokuserar på frågor som rör geografiska, sociala och politiska utmaningar som råder i glesbygd, inte minst norra Norrlands inland, om än långt ifrån allt innehåll är av arktisk karaktär.

Vi försöker hålla sidan uppdaterad men om du hittar en trasig länk eller inaktuell information, kontakta oss gärna.

Fler arktiska kurser

Via vårt samarbete med Arktiska universitetet (UArctic) kan vi erbjuda kurser i de arktiska länderna. Se kurskatalogen.

Kontakta mig för mer information om arktisk ubildning

Anngelica Kristoferqvist
Projektassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 35