Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljötänkandets historia

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Vi lever i en tid av globala miljöförändringar med hot om en förestående ekologisk kollaps. För att understryka mänsklighetens genomgripande inverkan på naturen har begreppet "antropocen" - människans tidsålder - föreslagits. Förändringar i miljön, liksom orsakerna till och konsekvenserna av dem, har diskuterats under lång tid. Till de frågor som ofta ställts hör: Är vi för många människor på jorden? Sätter jordens befintliga resurser gränser för ekonomin eller är det tvärt om? Skapar teknologin lösningar eller snarare nya miljöproblem? Med vilka begrepp kan förhållandet mellan människor, samhällen och naturen bäst beskrivas? Hur kan vi leva i en värld där all natur förvandlas till miljö? Är vi dömda att gå under eller kan mänskligheten kollektivt ta sig ur miljökrisen och nå en utveckling som är hållbar över tid? Avsikten med denna kurs är att ge en fördjupning i miljötänkandets moderna historia genom att behandla centrala texter från framför allt vetenskapens historia där sådana frågor har ställts och på olika sätt besvarats. Studenter uppmuntras att reflektera över och diskutera kring viktiga teman, argument och kunskapsanspråk i dessa texter och hur de kan förstås i relation till de specifika historiska kontexter i vilka de formulerades, samt deras relevans för hur idag vi förstår och tänker kring miljön och dess framtid. Denna kurs är en så kallad profilkurs vid humanistiska fakulteten. Denna kurs är en så kallad profilkurs vid humanistiska fakulteten och har ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Anmälan och behörighet

Miljötänkandets historia, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

För genomförande av kursen krävs tillgång till dator med stabil bredbandsuppkoppling, samt webbkamera och headset med mikrofon.

Behörighetskrav

90 hp i ett ämne, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt examensarbete, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-16401

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare