"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i turism och hållbar utveckling

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Över hela världen ses turism som en möjlighet att skapa nya jobb och ekonomisk tillväxt. Utvecklingen av framgångsrik och hållbar turism kräver omfattande insikter i komplexa socioekonomiska och politiska sammanhang som påverkar turismen, på lokal, regional, nationell och internationell nivå, samt goda insikter i sambandet mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar och effekter av turism.

Under utbildningen

Programmet fokuserar på hur turismen påverkar destinationerna och vilka konsekvenser turismen får för samhällsutvecklingen. Vidare tar den upp aktuella hållbarhetsutmaningar kopplade till utvecklingsfrågor för destinationerna. Turismens rumslighet är i fokus för att diskutera omställningen till ett mer hållbart samhälle och turismens bidrag till den utvecklingen. Du kommer att lära dig att ställa relevanta och vetenskapligt grundade frågor om förändringar och trender i olika geografiska kontext inkluderat landsbygdsområden och städer och hur de är relaterade till dimensioner av hållbarhet. Insikter i tillämpningen av olika destinationsutvecklingsideal ger ytterligare verktyg för att utföra en sådan övergång. Det är kompetenser som kommer att vara mycket efterfrågade hos framtida turistutvecklare.

Under utbildningen kommer du också att utveckla dina färdigheter i att tillämpa avancerade rumsliga kvantitativa och kvalitativa metoder för att samla in och analysera empiriskt material som kan hjälpa dig att förstå aktuella frågor för turismutveckling. Vi har ett eget datalab där du kan arbeta med olika uppgifter och där du får tillgång till mjukvara du behöver. Det avslutande examensarbetet ger möjligheter att specialisera eller bredda din kompetens och kan genomföras i samarbete med externa uppdragsgivare som exempelvis myndigheter eller företag.

Framgångsrik akademisk miljö

Du kommer att studera vid en av de mest framgångsrika akademiska miljöerna för turismforskning i Norden med omfattande forskning och internationella samarbeten. Vi tillhandahåller en förstklassig utbildning precis i forskningsfronten. Vidare strävar vi efter att ge dig verktygen för att utveckla dina generiska kompetenser, vara kritisk och ha ett vetenskapligt förhållningssätt, samt ge dig den kompetens du behöver för att fortsätta lära dig även efter att du har lämnat universitetet. Studiespråket är engelska.

 

Lärare och forskare

Dieter K Müller, professor
Carina Keskitalo, professor
Roger Marjavaara, docent
Linda Lundmark, docent
Doris Carson, assistant professor
Marco Eimermann, assistant professor
Cenk Demiroglu, associate professor

Programöversikt

Efter utbildningen

Programmet ger avancerade insikter i området turism och ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper och intressen inom området turism och hållbar utveckling.

Programmet erbjuder breda perspektiv på turism genom att kombinera olika vetenskapliga angreppssätt.

Programmet kvalificerar framgångsrika studenter för arbete inom turism inom offentlig och privat sektor.

Exempel är:

Destinationsutvecklare

Turismstrateg

Turismplanerare

Turismutveckling vid övriga icke-statliga organisationer

 

Examen

Filosofie magisterexamen. Huvudområdet: Kulturgeografi. Inriktning: Turism och hållbar utveckling.
Filosofie masterexamen. Huvudområdet: Kulturgeografi. Inriktning: Turism och hållbar utveckling.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i turism och hållbar utveckling, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet: Filosofie kandidatexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng (mostv). Särskild behörighet: Minst 90 högskolepoäng i Turism/ Geografi/ Kulturgeografi/ Regionalvetenskap/ Planering/ Hospitality/ Hotell och restaurang management/ Service management/ Fritid/ Rekreation/ Park Management, eller motsvarande turismrelaterade ämnen. Dessutom krävs En B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2016

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet: Filosofie kandidatexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng (mostv). Särskild behörighet: Minst 90 högskolepoäng i Turism/ Geografi/ Kulturgeografi/ Regionalvetenskap/ Planering/ Hospitality/ Hotell och restaurang management/ Service management/ Fritid/ Rekreation/ Park Management, eller motsvarande turismrelaterade ämnen. Dessutom krävs En B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M2016

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för geografi
Kontaktperson för programmet är:
Cenk Demiroglu