"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Oxford - hänvisningar i text

Oxfordstilen är ett system för referenser där textens källhänvisningar skrivs i fotnoter. Här finns förklaringar och exempel på hur du använder fotnoter och utformar hänvisningarna enligt Oxford.

Exemplen på den här sidan bygger på Umeå universitetsbiblioteks variant av Oxford.

Källhänvisningar med fotnoter

När du nämner andras texter eller teorier i ditt arbete behöver du göra en tydlig hänvisning till de källor som du använt. Enligt Oxfordstilen fungerar källhänvisningar i den löpande texten så här:

  • Sätt en not (en upphöjd siffra) direkt efter den mening eller det stycke där du hänvisar till en källa. Använd funktionen för fotnoter i Word eller något annat ordbehandlingsprogram. I vissa fall kan du även placera noten på andra ställen i meningen.
  • Längst ner på samma sida hamnar motsvarande siffra i en fotnot. Där skriver du ut information om källan som du har använt.
  • Den första källhänvisningen får siffran 1, nästa får siffran 2, och så vidare.
  • Varje källhänvisning får en ny siffra, oavsett om du redan hänvisat till samma källa tidigare.

Längst bak i ditt dokument samlar du alla källor som du använt i en alfabetisk referenslista.

Exempel på källhänvisning med fotnot

Studenten bör fråga sin lärare om riktlinjer kring hur referenserna ska skrivas, eftersom det finns många olika varianter av Oxford.1

----------------------

1 Kristina Schött, Stina Hållsten, Bodil Moberg och Hans Strand. Studentens skrivhandbok. 3. uppl. Stockholm: Liber, 2015, 154.

Fullständig information första gången

Informationen om källan ska skrivas på ett särskilt sätt i fotnoten. Första gången du hänvisar till en källa måste du ta med all information om källans författare, titel och utgivning.

Förnamnet först i fotnoten

Enligt Oxfordstilen ser källhänvisningarna i fotnoterna nästan likadana ut som i referenslistan. Det finns dock en viktig skillnad: i fotnoterna sätts författarens förnamn före efternamnet, men i referenslistan ska efternamnet stå först.

Exempel för olika typer av källor

Böcker

Svante Nordin. Globaliseringens idéhistoria. Lund: Studentlitteratur, 2006, 41.

Tidskriftsartiklar

Linda Lundmark. Economic Restructuring into Tourism in the Swedish Mountain Range. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 5, nr. 1, 2005: 23–45.

Fler exempel för olika typer av källor

Alla olika typer av källor ska anges på särskilda sätt. På sidan Oxford – skriva referenslista kan du se fler exempel på hur du skriver fullständig information om olika källor. Men kom ihåg: förnamnet först i fotnoterna!

Oxford – skriva referenslista

Förkortad fotnot andra gången

Du behöver bara göra en fullständig källhänvisning första gången du använder en källa. Om du hänvisar till samma källa igen kan du istället göra en förkortad fotnot och endast ta med

  • författarens efternamn
  • verkets titel
  • sidnummer.

Exempel på källhänvisning med förkortad fotnot

Det finns flera skäl till att det inom den akademiska världen är så viktigt att ange källor. Ett av dem är att studenten ofta har till uppgift att diskutera en fråga utifrån flera andra källor på samma ämne, och då måste dessa källor vara tydliga.2

--------------------

2 Schött; Hållsten; Moberg och Strand, Studentens skrivhandbok, 142-143.

Lär dig mer

Frågor om att skriva referenser?

Har du kört fast i hur du ska skriva referenslistan eller har du funderingar kring hur du gör källhänvisningar i den löpande texten? Besök vår drop-in eller boka en tid med en bibliotekarie om du vill få råd och hjälp. Korta frågor kan du även skicka in via chatt och kontaktformulär eller ställa till personalen i informationsdisken.

Senast uppdaterad: 2024-02-22