"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Kollage

Social Artificial Intelligence – SAI

TAIGA:s fokusområde Social Artificial Intelligence (SAI) syftar till att vid Umeå universitet skapa en världsledande miljö för utformandet av människocentrerade och socialt medvetna AI-system.

Om Social AI (SAI)

Social AI

Social AI är ett fokusområde vid TAIGA, Umeå universitets nya centrum för transdisciplinär AI. Vår definition av SAI-system omfattar alla AI-drivna system som är utrustade med förmågor för social medvetenhet. I praktiken handlar det om två kategorier av AI-system:

Människocentrerade och socialt medvetna AI-system

Människocentrerade och socialt medvetna AI-system fattar beslut grundade på modeller av andras mentala tillstånd – interaktionsramar och sociala sammanhang som till exempel känslouppfattningar men också system som resonerar kring normer och relationer.

Människoliknande AI-system

Människoliknande AI-system efterliknar mänskligt socialt beteende och mänskliga samhällen och finns idag inom exempelvis sociala simuleringar, virtuella karaktärer och artificiella följeslagare.

Stora möjligheter

SAI har stora möjligheter inom ett brett spektrum av tillämpningsområden. SAI-system och social simulering används till exempel inom skogsbruksförvaltning, i olika samhällsfunktioner, t.ex. hur man anpassar robotars beteende beroende på det sociala sammanhanget, och i vetenskapliga metoder, t.ex. automatisk identifiering av känslor i tal.

Kontakta oss 

TAIGAs forskningsområde Social AI koordineras av Loïs Vanhée, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap. Han undervisar och forskar inom etisk och ansvarsfull AI, ångestkänslig planering, samhällssimulering i krissituation samt ansvarsfull designpedagogik.

Läs mer om specifika möjligheter inom SAI genom att besöka: Social AI Focus Area (extern webbplats).

Samordnare för Social AI

Associates

Senast uppdaterad: 2023-12-28