Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Databaser vid CEDAR

Vid CEDAR finns avdelningen Demografiska databasen (DDB), som har i uppdrag att registrera och bearbeta huvudsakligen demografiska data för forsknings-, utbildnings- och arkivändamål samt att göra dessa tillgängliga för forskare.

Databaser

Kyrkoboksdatabaserna
Kyrkoboksdatabaserna

Kyrkoboksdatabaserna POPUM och POPLINK är två av världens mest informationstäta demografiska databaser.

Tabellverksdatabasen
Tabellverksdatabasen

Tabellverksdatabasen innehåller ett unikt historiskt material med befolkningsstatistik från 1749 till 1859.

Folkmängdsdatabasen
Folkmängdsdatabasen

Folkmängdsdatabasen FOLKMÄNGD innehåller information om befolkningsutvecklingen i Sverige 1810 till 1990.

Linnédatabasen
Linnédatabasen

Linnédatabasen är en unik databas som bland annat används inom åldrandeforskning.

Demografiska databasen (DDB) startade sin verksamhet 1973 och blev en del av Umeå universitet 1978. Sedan starten har DDB haft i uppdrag att "registrera och bearbeta huvudsakliga demografiska och historiska data för forsknings-, utbildnings- och arkivändamål samt att göra dessa tillgängliga för forskare".

Med detta uppdrag som grund har DDB byggt upp en lång erfarenhet av att såväl skapa befolkningsdatabaser som att göra dem tillgängliga för forskning. Tillgängligheten består i att forskare från olika discipliner och universitet i Sverige och världen får tillgång till data i form av datauttag.

Idag är DDB en del av CEDAR och bedriver sitt arbete på tre orter i Sverige. Dataproduktionen sker i Haparanda och Jörn, medan den verksamhet som är knuten till upparbetning, datauttag och forskning äger rum i Umeå.

Hittills har bland annat kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen digitaliserats, liksom Tabellverkets olika formulär från 1749 till 1859. Dessa historiska källor innehåller en stor mängd demografisk information om den svenska befolkningen under en mycket lång tidsperiod. Uppgifterna i våra databaser lämpar sig sålunda väl för all form av forskning där demografisk information på såväl individnivå som aggregerad nivå är av intresse.

Sökverktyg

INDIKO — kyrkböcker på nätet
INDIKO — kyrkböcker på nätet

Med detta sökverktyg kan du själv söka i församlingar som är registrerade i databasen POPUM.

Tabellverket på nätet
Tabellverket på nätet

Med sökverktyget Tabellverket på nätet kan du söka i Tabellverksdatabasen och återskapa formulären.

SHiPS
SHiPS

Med sökverktyget SHiPS får du tillgång till statistiken i Tabellverketsdatabasen bl.a. i form av kartor.

Folkmängd
Folkmängd

Med sökverktyget Folkmängd kan du ta del av den befolkningen i församlingar och städer från 1810 till 1990.

Biträdande föreståndare för Demografiska databasen