"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Erik Chorell lab

Forskargrupp Kemisk biologi och utvecklandet av nya strategier för att störa och studera komplexa biologiska processer för att undersöka deras läkemedelspotential.

Huvudfokus i mitt labb är att använda organisk kemi, medicinsk kemi och kemisk biologi för att utforska nya strategier för att studera och påverka processer relaterade till cancerbiologi.

Detta inkluderar utveckling av små heterocykliska molekyler men också nya strategier i läkemedelsutveckling så som användandet av oligonukleotider. De bioaktiva-derivaten designas normalt genom strukturbaserade tekniker eller identifieras genom screeningbaserade strategier tillsammans med Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS).

De flesta projekt är tvärvetenskapliga och samarbeten med andra forskargrupper är vanligt förekommande.

Forskningsledare

Erik Chorell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 29

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Cancer, Kemi

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet, Kempestiftelserna

Externa finansiärer

Plattform för kemisk biologi utvald till EU-forskningsinfrastruktur

EU-OPENSCREEN integrerar screeningplattformar med hög kapacitet inom kemisk biologi i hela Europa.

VR-miljoner till forskning i naturvetenskap och teknik

Vetenskapsrådet delar ut drygt 72 miljoner kronor till forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknik.

Forskningsinfrastrukturer får finansiering från Vetenskapsrådet

Det är glada besked för Kemiskt Biologiskt Centrum vid Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2022-01-26