"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Henrik Antti Lab

Forskargrupp Kemometrisk bioinformatik för studier av (cancer)sjukdomar.

Henrik Anttis forskargrupp studerar hur man kan använda bioinformatik baserad på kemometriska metoder för att skapa molekylära kartor, vilka förenklar förståelse och tolkning av sjukdomsprocesser samt ger möjlighet att finna mönster av molekyler som pekar ut vägar i dessa kartor mot diagnos, prevention och behandling. Förutom metodutveckling som så arbetar Henrik Anttis forskargrupp tillsammans med kliniska samarbetspartners för att anpassa metoderna för medicinska tillämpningar inom framförallt cancer men även infektionssjukdomar. 

Mer konkret så innebär forskningen ett nytt synsätt kring definitionen av så kallade biomarkörer. Hypotesen är att multivariata mönster av flera molekyler, så kallade latenta biomarkörer ska förbättra diagnostisk och prediktiv information jämfört med enskilda molekyler/markörer. Ambitionen är att öka informationsutbytet från metabolomikdata (data som beskriver små molekyler i biologiska prover) genom att fortsätta utveckla det kemometribaserade bioinformatikkoncept som forskargruppen arbetat med och utvecklat konsekvent under en lång tid. För detta syfte är nyckelfaktorer att på ett bra sätt kunna identifiera och haltbestämma många metaboliter (små molekyler) i kliniskt relevanta prover (till exempel blod och tumörvävnad) med hjälp av mass-spektrometri. Samt att sedan utnyttja de unika egenskaperna som multivariata projektionsmetoder såsom PLS och OPLS erbjuder för den bioinformatiska hanteringen och analysen av data.

Fokus i forskningen ligger på processen för att identifiera latenta biomarkörer, att ta fram ett korrekt och användbart statistiskt ramverk för dessa biomarkörer samt att utveckla programvara för detta. Från en klinisk synvinkel är ambitionen att kunna bidra med latenta biomarkörer och prediktiva modeller som i framtiden ska kunna ligga till grund för förbättrad diagnos och behandling. Fokusområdet för de kliniska tillämpningarna är cancersjukdomar och då specifikt hjärntumörer, prostata- och pancreascancer. Sammanfattningsvis syftar forskningen till en reformering av den traditionella biomarkörforskningen samt bidra till den framtida utvecklingen inom området precisionsmedicin.

Forskningen finansieras av Cancerfonden och Sjöbergsstiftelsen.

Forskningsledare

Henrik Antti
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 59

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Cancer, Kemi

Externa finansiärer

Cancerfonden, Sjöbergstiftelsen

Externa finansiärer

Nya pengar ger mer forskning mot cancer

Cancerforskningen vid Umeå universitet får ett rejält tillskott från Cancerfonden

Senast uppdaterad: 2021-10-07