"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Markus Broström lab

Forskargrupp Oorganiska produkter, material och biprodukter från industriella högtemperaturprocesser.

Forskningen fokuserar på att bidra med ny kunskap som kommer till nytta för samhälle och industri i strävan efter att öka användningen av nya bränslen och material, utveckla och förbättra industriella processer, undvika dyra driftproblem, återvinna ändliga resurser, samt minimera skadliga biprodukter och föroreningar.

Våra projekt kretsar kring oorganisk högtemperaturkemi i industriella tillämpningar. Fokusområden i pågående projekt innefattar:

  • Användning av lågvärdiga restströmmar i energiomvandlingsprocesser

  • Olika aspekter på produktionskapacitet, energieffektivitet, produktkvalitet, utsläpp och hållbarhet vid produktion av cementklinker, bränd kalk och dolomit

  • Stödja industrin med tillämpning av kunskap för att förebygga driftstörningar, säkra produktkvalitet, minska energiförbrukning och utsläpp, befrämja cirkulär ekonomi, samt med experimentella fullskaleförsök, processutveckling och innovation

Forskningen bedrivs inom ramarna för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk vid Umeå universitet samt inom Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab). Där samlas fler än 30 forskare som bidrar till forskningsprojekten med olika och kompletterande kompetenser.

Forskningsledare

Översikt

Forskningsområde

Energiteknik, Materialvetenskap
Samverkanspris till forskartrio inom energiteknik

De prisas för sitt arbete med att skapa ett kompetenscentrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk.

Senast uppdaterad: 2023-04-14