"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Materialteknik

Forskargrupp Utveckling och karakterisering av materialegenskaper och sammansättning.

Gruppen arbetar tvärvetenskapligt mellan olika forskningsområden som teknik, fysik och kemi. Det övergripande målet med vår forskning är att designa och utvärdera material med förbättrade egenskaper genom ökad grundläggande förståelse för hur materialprestanda påverkas av nano- och mikrostrukturer samt bearbetning. Detta inkluderar både materialsyntes och efterföljande termisk, kemisk och/eller mekanisk behandling följt av karakterisering, modellering och verifiering.

Avancerade tekniker för materialkarakterisering används både för att utvärdera kemisk sammansättning och prestanda i olika miljöer. Materialprestanda bestäms avseende termiska, dielektriska, piezoelektriska och elektriska egenskaper. Dessa kopplas till kemisk karakterisering med användning av svepelektronmikroskopi i kombination med röntgenspektroskopi, röntgendiffraktion och tomografi, termogravimetrisk analys med kalorimetri samt synkrotronbaserade analystekniker. Typiska användningsområden är energiteknik, bioenergi, återvinningsteknik, metalliska material och medicinsk teknik.

Forskningsprojekten fokuserar bland annat på eldfasta högtemperatursystem för hållbar cementproduktion och bioenergi, in-situ karakterisering av fasomvandlingar under värmebehandling av sega stål med hög hållfasthet för optimerade egenskaper, integration av resursåtervinning med bioenergi bland annat ur fosforrika askor som är relevanta för återvinning av näringsämnen, och piezoelektriska material i sensorer för diagnostik av mjukvävnad. Projekten bedrivs ofta i samarbeten med industriella partners, sjukhuset eller med nystartade företag.

Senast uppdaterad: 2022-08-10