Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon

Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning

Forskningsprofilen (U-GARD) arbete utgår från ett gemensamt intresse för digitala praktiker inom och utanför formella utbildningssammanhang, och har en tydlig relation till grund- och gymnasieskolan, högre utbildning i allmänhet och lärarutbildning i synnerhet.

U-GARD's teoretiska och empiriska forskning rör unga barn upp till vuxna. Gruppens forsknings- och utvecklingsarbete ställer olika frågor med bäring på digitala teknologier i sig såväl som processer medierade av digitala teknologier i utbildningspraktiker.

U-GARD's aktiviteter återfinns inom tre olika forskningsområden –

  1.  Identitet, sociala värden och digitala teknologier
  2.  Undervisning och lärande med digitala teknologier
  3.  Framväxande teknologier och undervisningspraktiken.

Varje område innehåller forskningsfrågor som är möjliga att studera i flera olika empiriska sammanhang vilket innebär att kunskapsbidrag gjorda inom ett av ovan nämnd områden sedan kan användas för att informera forskning i de andra områdena.


Exempel på forskningsfrågor:

  • Vilka är de kritiska frågorna och implikationerna associerade med identitet, sociala värden och framväxande digitala teknologier - utanför och innanför utbildningskontexter - och hur sammanfaller dem i dessa kontexter?
  • På vilket vis bidrar klassrummets ökade digitalisering till att omstrukturera och förändra hur undervisnings- och lärandeaktiviteter förbereds, genomförs, och utvärderas?
  • I vilken utsträckning, och på vilka vis, kan virtuell verklighet (VR) bidra till att stödja utbildningspraktiker, undervisning- och lärandeaktiviteter såväl som förbättra studenters upplevelse och förståelse av abstrakta fenomen inklusive upplevelsen av den virtuella miljön i sig?

Forskningsledare