Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning

Forskargrupp Forskningsprofilen (U-GARD) arbete utgår från ett gemensamt intresse för digitala praktiker inom och utanför formella utbildningssammanhang, och har en tydlig relation till grund- och gymnasieskolan, högre utbildning i allmänhet och lärarutbildning i synnerhet.

U-GARD's teoretiska och empiriska forskning rör unga barn upp till vuxna. Gruppens forsknings- och utvecklingsarbete ställer olika frågor med bäring på digitala teknologier i sig såväl som processer medierade av digitala teknologier i utbildningspraktiker.

U-GARD's aktiviteter återfinns inom tre olika forskningsområden –

  1.  Identitet, sociala värden och digitala teknologier
  2.  Undervisning och lärande med digitala teknologier
  3.  Framväxande teknologier och undervisningspraktiken.

Varje område innehåller forskningsfrågor som är möjliga att studera i flera olika empiriska sammanhang vilket innebär att kunskapsbidrag gjorda inom ett av ovan nämnd områden sedan kan användas för att informera forskning i de andra områdena.


Exempel på forskningsfrågor:

  • Vilka är de kritiska frågorna och implikationerna associerade med identitet, sociala värden och framväxande digitala teknologier - utanför och innanför utbildningskontexter - och hur sammanfaller dem i dessa kontexter?
  • På vilket vis bidrar klassrummets ökade digitalisering till att omstrukturera och förändra hur undervisnings- och lärandeaktiviteter förbereds, genomförs, och utvärderas?
  • I vilken utsträckning, och på vilka vis, kan virtuell verklighet (VR) bidra till att stödja utbildningspraktiker, undervisning- och lärandeaktiviteter såväl som förbättra studenters upplevelse och förståelse av abstrakta fenomen inklusive upplevelsen av den virtuella miljön i sig?

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för digital samhällsforskning, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Publikationer från U-Gard

Educational studies (Dorchester-on-Thames), Routledge 2020, Vol. 46, (6) : 727-743
Olofsson, Anders D.; Fransson, Göran; Lindberg, J. Ola
Journal of Early Childhood Education Research, Early Childhood Education Association Finland 2020, Vol. 9, (1) : 171-193
Marklund, Leif
Oxford Review of Education, Routledge 2019, Vol. 45, (1) : 102-118
Fransson, Göran; Holmberg, Jörgen; Lindberg, Ola J.; et al.
Education Inquiry, Routledge 2019, Vol. 10, (1) : 1-3
Wikström, Christina; Eklöf, Hanna
Tidsskriftet Digital kompetanse, Universitetsforlaget 2019, Vol. 14, (3-4) : 117-133
Bergström, Peter
Svensk Psykiatri, Svenska psykiatriska föreningen 2019, (4) : 16-17
Nyberg, Annakarin; Elza, Dunkels