"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CemZero RP2 – direktavskiljning av koldioxid från kalcinering av karbonatbaserade råmaterial vid produktion av cementklinker och bränd kalk

Forskningsprojekt För att finna lösningar för CO2-infångning genom nya processtekniska lösningar krävs ny kunskap relaterad till kalcinering och karbonatisering i atmosfärer med hög CO2 koncentration, och till nya teknologier för koldioxidfri produktion av cementklinker och bränd kalk. Inom projektet ska frågor relaterade till material och process för tillverkningsprocesser med karbonatbaserade råmaterial då elektrisk uppvärmning ersätter förbränning av fossila och andra bränslen besvaras.

Projektet innefattar studier av kalcinering och klinkermineralbildning hos karbonatbaserade råmaterial vid elektrisk uppvärmning, karbonatisering av cementklinker och bränd kalk vid kylning i höga koldioxidkoncentrationer, utvärdering av tekniker med syfte på uppskalning, samt bestämning av gassammansättningen på de koldioxidrika processgaserna från eluppvärmd kalcinering för att finna dess lämplighet för koldioxidinfångning, transport och geologisk lagring alternativt tillämpning för andra ändamål.

Projektansvariga

Matias Eriksson
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-14 2024-12-31

Finansiering

Cementa AB, SMA Mineral AB, Nordkalk AB, Föreningen Mineralteknisk Forskning MinFo, och Energimyndigheten, 9 012 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Externa medverkande

Nordkalk AB, Cementa, SMA Mineral AB, Föreningen Mineralteknisk Forskning MinFo

Forskningsområde

Energiteknik, Kemi
Senast uppdaterad: 2023-06-01