"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Erling Sæthre-Hansen

Förutsättningslös analys för att detektera och identifiera nya biomagnifierande organiska föroreningar i Östersjöns toppkonsumenter

Doktorandprojekt Projektet syftar till att utveckla verktyg för att bedöma effekterna av mänskligt producerade ämnen på ekosystemets funktion och organismers hälsa. Projektet använder data på tidstrender och moderna ekosystemmodeller för att finna nya miljöföroreningar och skapa förståelse för dess källor, transportvägar, ackumulering och biologiska effekter i Östersjön.

Projektansvarig

Peter Haglund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 67

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2022-12-31

Finansiering

EU Bonus BaltHealth

Mistra

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi

Projektbeskrivning

Detta doktorandprojekt är kopplat till EU-projektet BaltHealth, som utvecklar verktyg för att utvärdera effekterna av antropogena ämnen på ekosystemets funktion och hälsotillståndet hos organismer. Projektet använder data på tidstrender och moderna ekosystemmodeller för att finna nya miljöföroreningar och skapa förståelse för dess källor, transportvägar, ackumulering och biologiska effekter i Östersjön.

För att identifiera bioackumulerande ämnen kommer prover från lägre trofinivåer, exempelvis blåmusslor och strömming att analyseras parallellt med toppkonsumenterna. Detta görs för att hitta ämnen som förekommer på alla nivåer i födoväven, och för att studera hur dessa ämnen biomagnifierar i födoväven.

Senast uppdaterad: 2022-10-03