"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbar användning av insatsmaterial och restprodukter vid användning av direktreducerad järnråvara i ljusbågsugn.

Forskningsprojekt I detta projekt skapas en vetenskaplig grund för fortsatt forskning om morgondagens kalkbaserade restprodukter från den svenska stålindustrin och därigenom säkerställa framtida marknader och ge ett mervärde för den svenska industrin.

I samband med den gröna omställning som nu sker står den svenska stålindustrin inför stora utmaningar. Förutom förmågan att producera grönt stål innebär nya processer också utmaningar när det gäller de nya typer av restprodukter som kommer att genereras till följd av den omvandling som nu sker. För att full miljönytta ska kunna uppnås är det därför mycket viktigt att det finns en plan för hur dessa restprodukter kan användas på ett hållbart sätt.

Projektansvarig

Matias Eriksson
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-09-01 2023-02-28

Finansiering

Projektbudget 0,5 Mkr. Finansieras av Energimyndigheten, Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, Cementa AB, SMA Mineral AB, Nordkalk AB, LKAB, Höganäs AB, SSAB, Minfo and Jernkontoret.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik, Kemi

Projektbeskrivning

Det övergripande målet med denna förstudie är att skapa en vetenskaplig
grund för fortsatt forskning om morgondagens kalkbaserade restprodukter från den svenska stålindustrin och därigenom säkerställa framtida marknader och ge ett mervärde för den svenska industrin.

Senast uppdaterad: 2023-02-17