"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbar produktion av cement och bränd kalk: Termokemiska råvaruegenskaper

Doktorandprojekt Det övergripande målet med forskningen är genom ny kunskap om råmaterials egenskaper optimera värdekedjor från brytning till bränning för ökad hållbarhet vid produktion av cementklinker och bränd kalk.

Cement och bränd kalk används i en mängd olika industriella applikationer: stål- och papperstillverkning, glastillverkning, bostadsbyggande. Kalksten är det viktigaste råmaterialet vid produktion av kalk och cement. För att säkerställa hög kalk- och cementkvalitet krävs mer kunskap om kalkstenens termokemiska egenskaper.

Projektansvarig

Katarzyna Cwik
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 72

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-03-15 2024-06-15

Finansiering

SMA Mineral AB, Cementa AB, Nordkalk AB, the Swedish Mineral Processing Research Association MinFo är externa finansiärer. Företagsforskarskolan vid Umeå universitet finansierar med 50 %.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Externa medverkande

Nordkalk, Cementa AB, SMA Mineral AB

Forskningsområde

Energiteknik, Kemi

Projektbeskrivning

Projektet bygger kunskap och kompetens om råmaterial, blandningar av råmaterial och metoder för karakterisering av råmaterial. Studierna kommer fokusera på produktkvalitet, driftsstabilitet, ökad materialeffektivitet, reducerade koldioxidutsläpp och reducerad energiförbrukning vid produktion av cement och bränd kalk. Eftersom ett stort antal material och avancerade metoder finns att tillgå utgör en avgränsning av arbetet, genom relevansbedömning tillsammans med referensgruppen, mot högtemperaturförädling av kalksten och dolomit en viktig del av arbetet.

Senast uppdaterad: 2023-01-02