Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?

Forskningsprojekt Detta projekt lägger grunden till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård för ungdomar i glesbygd.

Tillgången till hälso- och sjukvård för ungdomar i glesbygd kan förbättras genom att: i) kartlägga tillgången till hälso-och sjukvård för unga i norra Sverige ii) kritiskt utvärdera strategier som utvecklats för att öka tillgänglighet kopplat till ungas önskningar och behov iii) föreslå hälsofrämjande aktioner i samklang med intressenter Projektet utgår från nationell såväl som internationell data om ungdomars ökande ohälsa generellt och tillgång till hälso- och sjukvård i glesbygd, samt att ungdomsmottagningar i stor utsträckning saknas i norra Sverige.

Projektansvarig

Isabel Goicolea
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 66

Projektöversikt

Projektperiod

2017-01-01 2019-12-31

Finansiering

Forte, 2016: 2 830 000 kr

Forskningsämne

Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin

Projektbeskrivning

Detta projekt lägger grunden till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård för ungdomar i glesbygd genom att
i) kartlägga tillgången till hälso-och sjukvård för unga i norra Sverige
ii) kritiskt utvärdera strategier som utvecklats för att öka tillgänglighet kopplat till ungas önskningar och behov
iii) föreslå hälsofrämjande aktioner i samklang med intressenter
Projektet utgår från nationell såväl som internationell data om ungdomars ökande ohälsa generellt och tillgång till hälso och
sjukvård i glesbygd, samt att ungdomsmottagningar i stor utsträckning saknas i norra Sverige (endast i 12/35 av
glesbygdskommunerna). Även om det är väl känt att tillgången till hälso- och sjukvård är ett problem för befolkning som
bor i svensk glesbygd så har det inte funnits någon övergripande studie om hur olika strategier för att möta behoven hos
glesbygdens ungdomar påverkar deras tillgång till hälso-och sjukvård eller hälsostatus.
Vi kommer att fokusera på de fyra nordligaste länen genom att: 1) kartlägga ungdomars tillgång till hälso- och sjukvård i
relation till deras vårdbehov, inklusive utvärdering av både horisontell jämlikhet (likvärdigt vårdutnyttjande för individer
med likvärdiga behov; oavsett exempelvis ras, kön eller klass) och vertikal jämlikhet (olika vårdutnyttjande för individer
med olika behov; exempelvis mer vård för dem med större behov), samt jämföra jämlikhet i tillgång till vård mellan
stadskommuner och glesbygdskommuner, och mellan glesbygdskommuner med och utan ungdomsmottagning; 2)
genomföra en fallstudie för att undersöka de strategier som utvecklats (ungdomsmottagningar, internetapplikationer,
hälsoprogram) för att förbättra ungdomars tillgång till hälso- och sjukvård; 3) identifiera de förhållanden som leder till god
tillgång till hälso- och sjukvård genom en kvalitativ jämförande analys av alla 35 landsbygdskommuner samt 4) genomföra
en kartläggning av aktörers förslag för att förbättra glesbygdens tillgång till hälso- och sjukvård för ungdomar.