"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?

Forskningsprojekt Detta projekt lägger grunden till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård för ungdomar i glesbygd.

Tillgången till hälso- och sjukvård för ungdomar i glesbygd kan förbättras genom att: i) kartlägga tillgången till hälso-och sjukvård för unga i norra Sverige ii) kritiskt utvärdera strategier som utvecklats för att öka tillgänglighet kopplat till ungas önskningar och behov iii) föreslå hälsofrämjande aktioner i samklang med intressenter Projektet utgår från nationell såväl som internationell data om ungdomars ökande ohälsa generellt och tillgång till hälso- och sjukvård i glesbygd, samt att ungdomsmottagningar i stor utsträckning saknas i norra Sverige.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2019-12-31

Finansiering

Forte, 2016: 2 830 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Detta projekt lägger grunden till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård för ungdomar i glesbygd genom att
i) kartlägga tillgången till hälso-och sjukvård för unga i norra Sverige
ii) kritiskt utvärdera strategier som utvecklats för att öka tillgänglighet kopplat till ungas önskningar och behov
iii) föreslå hälsofrämjande aktioner i samklang med intressenter
Projektet utgår från nationell såväl som internationell data om ungdomars ökande ohälsa generellt och tillgång till hälso och
sjukvård i glesbygd, samt att ungdomsmottagningar i stor utsträckning saknas i norra Sverige (endast i 12/35 av
glesbygdskommunerna). Även om det är väl känt att tillgången till hälso- och sjukvård är ett problem för befolkning som
bor i svensk glesbygd så har det inte funnits någon övergripande studie om hur olika strategier för att möta behoven hos
glesbygdens ungdomar påverkar deras tillgång till hälso-och sjukvård eller hälsostatus.
Vi kommer att fokusera på de fyra nordligaste länen genom att: 1) kartlägga ungdomars tillgång till hälso- och sjukvård i
relation till deras vårdbehov, inklusive utvärdering av både horisontell jämlikhet (likvärdigt vårdutnyttjande för individer
med likvärdiga behov; oavsett exempelvis ras, kön eller klass) och vertikal jämlikhet (olika vårdutnyttjande för individer
med olika behov; exempelvis mer vård för dem med större behov), samt jämföra jämlikhet i tillgång till vård mellan
stadskommuner och glesbygdskommuner, och mellan glesbygdskommuner med och utan ungdomsmottagning; 2)
genomföra en fallstudie för att undersöka de strategier som utvecklats (ungdomsmottagningar, internetapplikationer,
hälsoprogram) för att förbättra ungdomars tillgång till hälso- och sjukvård; 3) identifiera de förhållanden som leder till god
tillgång till hälso- och sjukvård genom en kvalitativ jämförande analys av alla 35 landsbygdskommuner samt 4) genomföra
en kartläggning av aktörers förslag för att förbättra glesbygdens tillgång till hälso- och sjukvård för ungdomar.

Senast uppdaterad: 2020-05-18