"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Martina Jeuthe

Hur förändras stökiometri och näringskvalitet hos planktonsamhällen i kustekosystem av klimatförändringar?

Forskningsprojekt Klimatförändringarna leder till ökande inflöde av terrestert organiskt material och näring, och sjunkande salthalter. Hur påverkas näringskvaliteten hos djurplanktonens föda, växtplankton? Vilken påverkan kan detta ha på den marina födoväven?

Projektledare

Danny Chun Pong Lau
Forskare, SLU
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2021-12-31

Finansiering

EcoChange

Umeå marina forskningscentrum

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi, Marin vetenskap

Projektbeskrivning

I projektet studeras hur stökiometri och näringskvalitet hos planktonsamhällen i Östersjöns kustvatten kommer att förändras av effekterna av klimatförändringar - ökande inflöde av terrestert organiskt material och näring och sjunkande salthalter. Näringskvalitet mäts i koncentration av fleromättade fettsyror i plankton.

Havsvikar med klart respektive brunt vatten jämförs, och får representera miljöförhållanden idag och i framtiden. Vi ställer oss följande frågor:

  • Hur påverkas stökiometri och näringskvalitet i organismer av olika storleksklasser av ökande inflöde av terrestert organiskt material och näring och sjunkande salthalter?
  • Hur är seston stökiometri kopplat till sammansättning av fleromättade fettsyror, och hur förändras denna koppling vid näringsbegränsning och förändringar i balansen mellan bakterie- och växtplanktonproduktion?
  • Vad får förändringar i växtplanktonsamhället för konsekvenser för stökiometri och näringskvalitet hos djurplankton?
  • Hur kommer förändringarna att ske i tid, exempelvis under sommarsäsongen?
Senast uppdaterad: 2022-03-23