Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hur förändras stökiometri och näringskvalitet hos planktonsamhällen i kustekosystem av klimatförändringar?

Forskningsprojekt

Projektbeskrivning finns på den engelska sidan.

Projektledare

Danny Chun Pong Lau
Forskningsingenjör, första
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 09

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-01-01

Finansiering

Umeå Marine Sciences Centre

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Campus Bigården, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsämne

Ekologi