"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Agneta Andersson

Jag leder ett flertal forskningsprojekt inom marin ekologi, och är vetenskaplig koordinator för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A3 40 21 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Min forskning behandlar bland annat effekter av ökat inflöde av organiskt material på marina födovävar, predationsresistenta bakterier och hur de påverkas av näringsförhållanden i den marina miljön samt övergödning kopplat till miljögifter.

Forskningen fokuserar på växtplankton och bakterier, vilka utgör basresurser i marina pelagiala födovävar. Det är huvudsakligen dessa organismer som producerar partikulärt organiskt kol från löst oorganiskt och organiskt kol. Växtplankton och bakterier har olika storlekar, vilket innebär att bakteriebaserade näringsvävar har fler trofinivåer än växtplanktonbaserade födovävar. De har också en olikartad kemisk stökiometri och molekylär sammansättning, vilket indikerar att de är av olika födokvalitet för högre trofinivåer.

En global klimatförändring har förutsetts orsaka ökad nederbörd i norra Europa. Detta kommer att orsaka ökad älvtillrinning av alloktont löst organiskt kol och andra närsalter till havets kustområden. Genom att ljusklimatet försämras kan växtplanktonproduktionen komma att minska medan bakterieproduktionen ökar. Produktionen kommer att bli mer baserad på alloktont kol än av autoktont kol.

Min forskargrupp undersöker hur en sådan förskjutningen av basresursen kan påverka produktionen av organismer i högre trofinivåer. Det är möjligt att mängden producerad fisk per produktionsenhet blir lägre på grund av större respirationsförluster och sämre födokvalitet. Detta kan vara av stor betydelse för havsekosystemets struktur och funktion. Frågeställningen undersöks genom en kombination av empiriska experiment och modellering. Projektet ger förståelse och förutsägelse av biodiversitetsförändringar i havet.

Forskningsprogrammet Ecochange

Marin vetenskap vid Umeå universitet

Forskargrupp inom Marin ekologi

Scientific Data, Springer Nature 2024, Vol. 11, (1)
Latz, Meike A. C.; Andersson, Agneta; Brugel, Sonia; et al.
Earth System Science Data, Copernicus Publications 2024, Vol. 16, (2) : 1107-1119
Lønborg, C.; Carreira, C.; Abril, G.; et al.
Environmental Microbiology, John Wiley & Sons 2024, Vol. 26, (4)
Vass, Máté; Ramasamy, Kesava Priyan; Andersson, Agneta
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Andersson, Agneta; Grinienė, Evelina; Berglund, Åsa M. M.; et al.
ACS - ES & T Water, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 3, (8) : 2671-2680
Andersson, Agneta; Zhao, Li; Brugel, Sonia; et al.
Ecology and Evolution, John Wiley & Sons 2023, Vol. 13, (6)
Bandara, Tharindu; Brugel, Sonia; Andersson, Agneta; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Berglund, Åsa M. M.; Gallampois, Christine; Ripszam, Matyas; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Bidleman, Terry; Agosta, Kathleen; Andersson, Agneta; et al.
Environmental Science and Ecotechnology, Elsevier 2023, Vol. 13
Bidleman, Terry; Andersson, Agneta; Brorström-Lundén, Eva; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 9
Eriksson, Karolina Ida Anna; Ahlinder, Jon; Ramasamy, Kesava Priyan; et al.
Environmental Research, Elsevier 2023, Vol. 232
Ramasamy, Kesava Priyan; Brugel, Sonia; Eriksson, Karolina Ida Anna; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Zhao, Li; Brugel, Sonia; Ramasamy, Kesava Priyan; et al.
Limnology and Oceanography: Methods, John Wiley & Sons 2022, Vol. 20, (12) : 768-780
Blackburn, Nicholas; Haecky, Pia; Jurgensone, Iveta; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Eriksson, Karolina I. A.; Thelaus, Johanna; Andersson, Agneta; et al.
Aquatic Microbial Ecology, Vol. 88 : 187-199
Guo, Junwen; Brugel, Sonia; Andersson, Agneta; et al.
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Elsevier 2022, Vol. 272
Guo, Junwen; Brugel, Sonia; Andersson, Agneta; et al.
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Canadian Science Publishing 2022, Vol. 79, (8) : 1291-1301
Herath, Tharindu; Brugel, Sonia; Andersson, Agneta; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 56, (14) : 10141-10148
Jonsson, Sofi; Liem-Nguyen, Van; Andersson, Agneta; et al.
Molecular Ecology Resources, John Wiley & Sons 2022, Vol. 22, (6) : 2304-2318
Latz, Meike A. C.; Grujcic, Vesna; Brugel, Sonia; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Rodriguez Serrano, Juan Jose; Andersson, Agneta; Björn, Erik; et al.
FEMS Microbiology Ecology, Oxford University Press 2022, Vol. 98, (11)
Vass, Máté; Eriksson, Karolina; Carlsson-Graner, Ulla; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 12
Zhao, Li; Brugel, Sonia; Ramasamy, Kesava Priyan; et al.
Environmental Microbiology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 23, (8) : 4200-4213
Figueroa, Daniela; Capo, Eric; Lindh, Markus V.; et al.
Biogeosciences, Copernicus Publications 2021, Vol. 18, (5) : 1857-1871
Zilius, Mindaugas; Vybernaite-Lubiene, Irma; Vaiciute, Diana; et al.
Sveriges vattenmiljö - Kunskapsbank
Andersson, Agneta; Andersson, Anders; Karlson, Bengt
Environmental Science and Technology, Washington, DC, USA: American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 54, (11) : 6468-6485
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Haglund, Peter; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 7
Paczkowska, Joanna; Brugel, Sonia; Rowe, Owen; et al.
Emerging Contaminants, Elsevier 2019, Vol. 5 : 89-115
Bidleman, Terry; Andersson, Agneta; Jantunen, Liisa M.; et al.
Environmental Science: Processes & Impacts, London: Royal Society of Chemistry 2019 : 881-892
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Brugel, Sonia; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Ejsmond, M. J.; Blackburn, N.; Fridolfsson, E.; et al.
Frontiers in Marine Science, Vol. 5 : 1-19
Harvey, E. Therese; Walve, Jakob; Andersson, Agneta; et al.
Marine Environmental Research, Elsevier 2019, Vol. 151
Paczkowska, Joanna; Rowe, Owen F.; Figueroa, Daniela; et al.
Scientific Reports, NATURE PUBLISHING GROUP 2018, Vol. 8
Andersson, Agneta; Ahlinder, J.; Mathisen, Peter; et al.
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Elsevier 2018, Vol. 204 : 225-235
Andersson, Agneta; Brugel, Sonia; Paczkowska, Joanna; et al.
Ecosystems (New York. Print), Springer 2018, Vol. 21, (7) : 1459-1470
Bartels, Pia; Ask, Jenny; Andersson, Agneta; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (8) : 3692-3714
Creed, Irena F.; Bergström, Ann-Kristin; Trick, Charles G.; et al.
Hydrobiologia, Vol. 805, (1) : 131-146
Degerman, Rickard; Lefébure, Robert; Byström, Pär; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Rodríguez, Juanjo; Gallampois, Christine; Timonen, Sari; et al.
Marine Chemistry, Elsevier 2018, Vol. 202 : 27-36
Rowe, Owen F.; Dinasquet, Julie; Paczkowska, Joanna; et al.
Science of the Total Environment, Vol. 634 : 1352-1361
Villafane, Virginia E.; Paczkowska, Joanna; Andersson, Agneta; et al.
Biological oceanography of the Baltic sea, Dordrecht: Springer Netherlands 2017 : 281-332
Andersson, Agneta; Tamminen, Timo; Lehtinen, Sirpa; et al.
Science Advances, American association for the advancement of science 2017, Vol. 3, (1)
Jonsson, Sofi; Andersson, Agneta; Nilsson, Mats B.; et al.
Environmental Microbiology, Vol. 19, (3) : 1222-1236
Lindh, Markus V.; Sjostedt, Johanna; Ekstam, Borje; et al.
Marine Environmental Research, Elsevier 2017, Vol. 129 : 236-244
Meunier, Cédric L.; Liess, Antonia; Andersson, Agneta; et al.
Journal of Plankton Research, Oxford University Press 2017, Vol. 39, (1) : 23-34
Paczkowska, Joanna; Rowe, Owen; Schlüter, Louise; et al.
Frontiers in Microbiology, Vol. 8
Traving, Sachia J.; Rowe, Owen; Jakobsen, Nina M.; et al.
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2015/2016, Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten 2016 : 25-28
Andersson, Agneta; Wikner, Johan
Ambio, Vol. 45, (6) : 635-648
Ask, Jenny; Rowe, Owen; Brugel, Sonia; et al.
Frontiers in Microbiology, Vol. 7
Bertos-Fortis, Mireia; Farnelid, Hanna M.; Lindh, Markus V.; et al.