Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Agneta Andersson

Agneta Andersson

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H3, Linnaeus väg 6, Umeå, A3.40.21 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Är bland annat involverad i forskningsprojekten: (1) Övergödning och miljögifter, (2) Effekt av ökat inflöde av organiskt material på marina pelagiala födovävar, (3) Nutrient richness as a selection factor for the occurrence of predation-resistant bacteria in aquatic environments och (4) Mikrobiella födovävens betydelse för överlevnad och förekomst av harpestbakterien, Franscisella tularensis, i akvatiska system.

Övergödning och miljögifter
Övergödning och miljögifter utgör de största hoten mot Östersjön och Bottniska viken. Effekterna av de båda miljöhoten var för sig är relativt välkända, medan den kombinerade effekten inte studerats tidigare. Vad händer med miljögifterna i ekosystemet vid olika grader av övergödning?

Effekt av ökat inflöde av organiskt material på marina pelagiala födovävar
Växtplankton och bakterier utgör basresurser i marina pelagiala födovävar. Det är huvudsakligen dessa organismer som producerar partikulärt organiskt kol från löst oorganiskt och organiskt kol. Växtplankton och bakterier har olika storlekar, vilket innebär att bakteriebaserade näringsvävar har fler trofinivåer än växtplanktonbaserade födovävar. De har också en olikartad kemisk stökiometri och molekylär sammansättning, vilket indikerar att de är av olika födokvalitet för högre trofinivåer.

En global klimatförändring har förutsetts orsaka ökad nederbörd i norra Europa. Detta kommer att orsaka ökad älvtillrinning av alloktont löst organiskt kol och andra närsalter till havets kustområden. Genom att ljusklimatet försämras kan växtplanktonproduktionen komma att minska medan bakterieproduktionen ökar. Produktionen kommer att bli mer baserad på alloktont kol än av autoktont kol.

I detta projekt undersöks hur en sådan förskjutningen av basresursen kan påverka produktionen av organismer i högre trofinivåer. Det är möjligt att mängden producerad fisk per produktionsenhet blir lägre pga av större respirationsförluster samt sämre födokvalitet. Detta kan vara av stor betydelse för havsekosystemets struktur och funktion. Frågeställningen kommer att undersökas genom en kombination av empiriska experiment och modellering. Projektet har kopplingar till förståelse och förutsägelse av biodiversitetsförändringar i havet.

Forskningsprojektet Ecochange
Koordinator för det strategiska forskningsprogrammet Ecochange

Forskningsområde
Marin ekologi

2020
Sveriges vattenmiljö - Kunskapsbank
Andersson, Agneta; Andersson, Anders; Karlson, Bengt
2020
Environmental Science and Technology, Washington, DC, USA: American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 54, (11) : 6468-6485
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Haglund, Peter; et al.
2020
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 7
Paczkowska, Joanna; Brugel, Sonia; Rowe, Owen; et al.
2019
Emerging Contaminants, Elsevier 2019, Vol. 5 : 89-115
Bidleman, Terry; Andersson, Agneta; Jantunen, Liisa M.; et al.
2019
Environmental Science: Processes & Impacts, London: Royal Society of Chemistry 2019 : 881-892
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Brugel, Sonia; et al.
2019
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Ejsmond, M. J.; Blackburn, N.; Fridolfsson, E.; et al.
2019
Frontiers in Marine Science, Vol. 5 : 1-19
Harvey, E. Therese; Walve, Jakob; Andersson, Agneta; et al.
2019
Marine Environmental Research, Elsevier 2019, Vol. 151
Paczkowska, Joanna; Rowe, Owen F.; Figueroa, Daniela; et al.
2018
Scientific Reports, NATURE PUBLISHING GROUP 2018, Vol. 8
Andersson, Agneta; Ahlinder, J.; Mathisen, Peter; et al.
2018
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Elsevier 2018, Vol. 204 : 225-235
Andersson, Agneta; Brugel, Sonia; Paczkowska, Joanna; et al.
2018
Ecosystems (New York. Print), Springer 2018, Vol. 21, (7) : 1459-1470
Bartels, Pia; Ask, Jenny; Andersson, Agneta; et al.
2018
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (8) : 3692-3714
Creed, Irena F.; Bergström, Ann-Kristin; Trick, Charles G.; et al.
2018
Hydrobiologia, Vol. 805, (1) : 131-146
Degerman, Rickard; Lefébure, Robert; Byström, Pär; et al.
2018
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Rodríguez, Juanjo; Gallampois, Christine; Timonen, Sari; et al.
2018
Marine Chemistry, Elsevier 2018, Vol. 202 : 27-36
Rowe, Owen F.; Dinasquet, Julie; Paczkowska, Joanna; et al.
2018
Science of the Total Environment, Vol. 634 : 1352-1361
Villafane, Virginia E.; Paczkowska, Joanna; Andersson, Agneta; et al.
2017
Biological oceanography of the Baltic sea, Dordrecht: Springer Netherlands 2017 : 281-332
Andersson, Agneta; Tamminen, Timo; Lehtinen, Sirpa; et al.
2017
Science Advances, American association for the advancement of science 2017, Vol. 3, (1)
Jonsson, Sofi; Andersson, Agneta; Nilsson, Mats B.; et al.
2017
Environmental Microbiology, Vol. 19, (3) : 1222-1236
Lindh, Markus V.; Sjostedt, Johanna; Ekstam, Borje; et al.
2017
Marine Environmental Research, Elsevier 2017, Vol. 129 : 236-244
Meunier, Cédric L.; Liess, Antonia; Andersson, Agneta; et al.
2017
Journal of Plankton Research, Oxford University Press 2017, Vol. 39, (1) : 23-34
Paczkowska, Joanna; Rowe, Owen; Schlüter, Louise; et al.
2017
Frontiers in Microbiology, Vol. 8
Traving, Sachia J.; Rowe, Owen; Jakobsen, Nina M.; et al.
2016
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2015/2016, Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten 2016 : 25-28
Andersson, Agneta; Wikner, Johan
2016
Ambio, Vol. 45, (6) : 635-648
Ask, Jenny; Rowe, Owen; Brugel, Sonia; et al.
2016
Frontiers in Microbiology, Vol. 7
Bertos-Fortis, Mireia; Farnelid, Hanna M.; Lindh, Markus V.; et al.
2016
Marine Pollution Bulletin, Elsevier 2016, Vol. 112, (1-2) : 58-64
Bidleman, Terry F.; Agosta, Kathleen; Andersson, Agneta; et al.
2016
Microbial Ecology, Springer 2016, Vol. 71, (4) : 789-801
Figueroa, Daniela; Rowe, Owen; Paczkowska, Joanna; et al.
2016
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 50, (13) : 6983-6990
Liem-Nguyen, Van; Jonsson, Sofi; Skyllberg, Ulf; et al.
2016
Frontiers in Microbiology, Vol. 7
Lindh, Markus V.; Sjöstedt, Johanna; Casini, Michele; et al.
2016
Aquatic Microbial Ecology, Vol. 78, (2) : 81-92
Mathisen, Peter; Thelaus, J; Sjöstedt de Luna, Sara; et al.
2016
Regional Studies in Marine Science, Vol. 3 : 8-17
Rowe, Owen F.; Guleikova, Liudmyla; Brugel, Sonia; et al.
2015
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Academic Press 2015, Vol. 164 : 161-171
Andersson, Agneta; Höglander, Helena; Karlsson, Chatarina; et al.
2015
Ambio, Springer 2015, Vol. 44, (Suppl 3) : S345-S356
Andersson, Agneta; Meier, H.E. Markus; Ripszam, Matyas; et al.
2015
Ambio, Springer 2015, Vol. Suppl 3, (44) : 472-483
Bidleman, Terry; Agosta, Kathleen; Andersson, Agneta; et al.
2015
Ambio, Vol. 44, (Suppl 3) : S507-S515
Blenckner, Thorsten; Österblom, Henrik; Larsson, Per; et al.
2015
Ambio, Vol. 44, (Suppl 3) : S333-S334
Bonsdorff, Erik; Andersson, Agneta; Elmgren, Ragnar
2015
Ambio, Vol. 44, (Suppl 3) : S335-S344
Elmgren, Ragnar; Blenckner, Thorsten; Andersson, Agneta
2015
Ambio, Vol. 44, (Suppl 3) : S392-S401
Harvey, E. Therese; Kratzer, Susanne; Andersson, Agneta
2015
Ambio, Vol. 44, (Suppl 3) : S427-S438
Legrand, Catherine; Fridolfsson, Emil; Bertos-Fortis, Mireia; et al.
2015
Frontiers in Microbiology, Vol. 6
Lindh, Markus V.; Figueroa, Daniela; Sjostedt, Johanna; et al.
2015
Ambio, Vol. 44, (Suppl 3) : S402-S412
Lindh, Markus V.; Lefébure, Robert; Degerman, Rickard; et al.
2015
Science of the Total Environment, Elsevier 2015, Vol. 517, (1 June 2015) : 10-21
Ripszám, Mátyás; Gallampois, Christine; Berglund, Åsa; et al.
2014
Havsutsikt Tema Hav och Klimat, Stockholms universitet; Umeå universitet; Göteborgs universitet 2014, (2) : 9-11
Andersson, Agneta
2014
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2014, Vol. 48, (11) : 6124-6132
Bidleman, Terry F.; Agosta, Kathleen; Andersson, Agneta; et al.
2014
Nature Communications, Vol. 5 : 4624-
Jonsson, Sofi; Skyllberg, Ulf; Nilsson, Mats B.; et al.
2014
Tysklind, Mats; Andersson, Agneta; Haglund, Peter; et al.
2014
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 144 : 46-53
Wiklund, A-K Eriksson; Andersson, Agneta
2013
PLoS ONE, Vol. 8, (4) : e61293-
Andersson, Agneta; Jurgensone, Iveta; Rowe, Owen F.; et al.
2013
Havet, Havsmiljöinstitutet 2013 : 51-54
Andersson, Agneta; Karlsson, Chatarina; Huseby, Siv; et al.

Forskargrupper

Vetenskaplig koordinator
EcoChange Umeå
Kontaktperson
Marin ekologi