Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Göran Englund

Göran Englund

Jag studerar sötvattensfiskars ekologi och evolution, samt klimateffekter av skogsbruk

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H4, Linnaeus väg 6, Umeå, A4.44.21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I ett projekt studerar jag den snabba artbildning som sker i många sikpopulationer. Syftet är att förstå hur en artbildningsprocess påbörjas -vad är "gnistan" som får individer i en population att utvecklas åt olika håll? I ett delprojekt studeras sikpopulationerans historia de senaste 10 000 åren med hjälp av DNA som bevarats i sjösediment.

Tillsammans med forskare på Mittuniversitet bedriver jag forskning om de kortsiktiga klimateffekterna av att avverka skog. Dessa projekt utvärderar bl. a. hur gallring och rotationsperiodens längd påverkar mängden koldioxid i atmosfären.

I ett tredje projekt studerar jag hur sötvattensfiskars utbredning påverkas av klimat, spridningshinder och främande arter. I ett delprojekt utvecklas en kartbaserad webservice där användare kan göra experiment, tex öka temperaturen, riva en dam, eller introducerara en främmande art och undersöka hur detta påverkar olika arter.

2020
Journal of Animal Ecology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 89, (5) : 1202-1215
Englund, Göran; Öhlund, Gunnar; Olajos, Fredrik; et al.
2020
Applied Geochemistry, Elsevier 2020, Vol. 122
Kanbar, Hussein Jaafar; Olajos, Fredrik; Englund, Göran; et al.
2020
Diversity & distributions: A journal of biological invasions and biodiversity, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (11) : 1598-1611
Perrin, Sam Wenaas; Englund, Göran; Blumentrath, Stefan; et al.
2020
Marine Ecology Progress Series, Vol. 638 : 13-23
Skaret, Georg; Johansen, Geir Odd; Johnsen, Espen; et al.
2020
EVOLUTION LETTERS, John Wiley & Sons 2020, Vol. 4, (3) : 243-256
Öhlund, Gunnar; Bodin, Mats; Nilsson, Karin A.; et al.
2019
Journal of Animal Ecology, WILEY 2019, Vol. 88, (6) : 881-891
Bellard, Celine; Englund, Göran; Hugueny, Bernard
2019
Biological Reviews, John Wiley & Sons 2019, Vol. 94, (5) : 1786-1808
Skulason, Skuli; Parsons, Kevin J.; Svanback, Richard; et al.
2018
Trends in Ecology & Evolution, London: Elsevier 2018, Vol. 33, (12) : 945-957
Balint, Miklos; Pfenninger, Markus; Grossart, Hans-Peter; et al.
2018
Methods in Ecology and Evolution, British Ecological Society 2018, Vol. 9, (3) : 535-543
Olajos, Fredrik; Bokma, Folmer; Bartels, Pia; et al.
2017
Ecology Letters, Vol. 20, (4) : 513-523
Uszko, Wojciech; Diehl, Sebastian; Englund, Göran; et al.
2016
Ecology, Vol. 97, (5) : 1364-1364
Henriksson, Anna; Rydberg, Cecilia; Englund, Göran
2016
Ecology Letters, Vol. 19, (4) : 487-494
Henriksson, Anna; Wardle A., David; Trygg, Johan; et al.
2016
Ecology, Vol. 97, (1) : 262-271
Henriksson, Anna; Yu, Jun; Wardle A., David; et al.
2015
Oikos, Vol. 124, (8) : 1058-1064
Henriksson, Anna; Yu, Jun; Wardle, David A.; et al.
2015
American Naturalist, University of Chicago Press 2015, Vol. 186, (5) : E126-E143
Nonaka, Etsuko; Svanbäck, Richard; Thibert-Plante, Xavier; et al.
2015
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 282, (1801)
Sjödin, Henrik; Brännström, Åke; Englund, Göran
2015
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 282, (1799)
Öhlund, Gunnar; Hedström, Per; Norman, Sven; et al.
2014
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 281, (1775) : 20132641-
Hein, Catherine L.; Öhlund, Gunnar; Englund, Göran
2014
Journal of Theoretical Biology, Elsevier 2014, Vol. 342 : 93-106
Sjödin, Henrik; Brännström, Åke; Söderquist, Mårten; et al.
2014
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2014, Vol. 20, (9) : 2752-2764
Valinia, Salar; Englund, Göran; Moldan, Filip; et al.
2013
Geophysical Research Letters, Vol. 40, (7)
Englund, Göran; Eriksson, Håkan; Nilsson, Mats B.
2013
Evolutionary Ecology Research, Vol. 15, (2) : 189-198
Mobley, Kenyon B.; Ruiz, Rocio Colas; Johansson, Frank; et al.
2012
Behaviour, Leiden, Netherlands: Brill Academic Publishers 2012, Vol. 149, (13-14) : 1299-1317
Dessborn, Lisa; Englund, Goran; Elmberg, Johan; et al.
2012
Ambio, Springer Netherlands 2012, Vol. 41, (3) : 303-312
Hein, Catherine L.; Öhlund, Gunnar; Englund, Göran
2012
International Journal of Biomathematics, Vol. 5, (5) : 1250048-
Liao, Jinbao; Lu, Hui; Li, Zhenqing; et al.
2011
Freshwater Biology, Vol. 56, (3) : 579-589
Dessborn, Lisa; Elmberg, Johan; Englund, Göran
2011
Ecology Letters, Wiley 2011, Vol. 14, (9) : 914-21
Englund, Göran; Öhlund, Gunnar; Hein, Catherine L; et al.
2011
Diversity & distributions: A journal of biological invasions and biodiversity, Wiley 2011, Vol. 17, (4) : 641-651
Hein, Catherine L; Öhlund, Gunnar; Englund, Göran
2011
Ecology Letters, Wiley-Blackwell 2011, Vol. 14, (12) : 1288-1299
Hunsicker, Mary E.; Ciannelli, Lorenzo; Bailey, Kevin M.; et al.
2011
Journal of Biogeography, Wiley 2011, Vol. 38, (6) : 1186-1196
Jonsson, Micael; Englund, Göran; Wardle, David A.
2011
BMC Evolutionary Biology, London: BioMed Central 2011, Vol. 11 : 287-
Mobley, Kenyon B.; Lussetti, Daniel; Johansson, Frank; et al.
2011
Oikos, Vol. 120, (6) : 848-854
Svanbäck, Richard; Rydberg, Cecilia; Leonardsson, Kjell; et al.
2010
Hydrobiologia, Springer 2010, Vol. 641, (1) : 215-223
Elmberg, Johan; Dessborn, Lisa; Englund, Göran
2010
Research Report, Centre of Biostochastics, 2010-3
Yu, Jun; Englund, Göran
2009
Ecology Letters, Vol. 12 : 663-671
Englund, Göran; Johansson, Frank; Olofsson, P; et al.
2009
Ecological Economics, Vol. 68, (3) : 879-887
Holm, Stig-Olov; Englund, Göran
2008
Ecology Letters, Vol. 11, (5) : 440-9
Englund, Göran; Leonardsson, Kjell
2008
Journal of Animal Ecology, British Ecological Society 2008, Vol. 77, (5) : 883-890
Englund, Göran; Rydberg, Cecilia; Leonardsson, Kjell
2008
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 275, (1639) : 1143-8
Petrin, Zlatko; Englund, Göran; Malmqvist, Björn
2007
Journal of Animal Ecology, Vol. 76 : 30-35
Englund, Göran; Hambäck, Peter A.
2007
Journal of Animal Ecology, Vol. 76, (1) : 30-35
Englund, Göran; Hambäck, Peter A.
2007
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 104, (20) : 8368-73
Hambäck, Peter A; Summerville, Keith S; Steffan-Dewenter, Ingolf; et al.
2006
Am Nat, Vol. 167, (2) : 246-59
Bergström, Ulf; Englund, Göran; Leonardsson, Kjell
2006
Oikos, Vol. 114 : 27-36
Johansson, Frank; Englund, Göran; Brodin, Tomas; et al.
2006
Journal of Ecology, Vol. 94, (1) : 227-233
Strengbom, J; Englund, G; Ericson, L
2005
Oikos, Vol. 111 : 19-30
Englund, G
2005
Oecologia, Vol. 145, (2) : 216-24
Petersen, John E; Englund, Göran

Forskargrupper

Gruppmedlem