Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Göran Englund

Göran Englund

Jag studerar klimateffekter av skogsbruk, samt sötvattensfiskars ekologi och evolution

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H4, Linnaeus väg 6, Umeå, A4.44.21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag bedriver forskning inom flera olika fält:

I ett projekt studerar jag skogsbrukets klimatpåverkan i olika tidsperspektiv. Exempelvis utvärderas hur avverkning, gallring och rotationsperiodens längd påverkar mängden koldioxid i atmosfären den närmaste kritiska perioden (fram till 2045) och på längre sikt.

I ett annat projekt studerar jag den snabba artbildning som sker i många sikpopulationer. Syftet är att förstå hur en artbildningsprocess påbörjas - Vad är "gnistan" som får individer i en population att utvecklas åt olika håll? I ett delprojekt studeras fiskpopulationers historia de senaste 10 000 åren med hjälp av DNA som bevarats i sjösediment.

I ett tredje projekt studerar jag hur sötvattensfiskars utbredning påverkas av klimat, spridningshinder och främmande arter. Vad händer om temperaturen stiger, om dammar rivs och fisktrappor byggs, samt när oönskade arter introduceras?

Quaternary, MDPI 2021, Vol. 4, (1)
Capo, Eric; Giguet-Covex, Charline; Rouillard, Alexandra; et al.
Ecography, John Wiley & Sons 2021, Vol. 44, (5) : 802-815
Fall, Johanna; Johannesen, Edda; Englund, Göran; et al.
Journal of Soils and Sediments
Kanbar, Hussein Jaafar; Tran Le, Thai; Olajos, Fredrik; et al.
Journal of Animal Ecology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 89, (5) : 1202-1215
Englund, Göran; Öhlund, Gunnar; Olajos, Fredrik; et al.
Applied Geochemistry, Elsevier 2020, Vol. 122
Kanbar, Hussein Jaafar; Olajos, Fredrik; Englund, Göran; et al.
Diversity & distributions: A journal of biological invasions and biodiversity, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (11) : 1598-1611
Perrin, Sam Wenaas; Englund, Göran; Blumentrath, Stefan; et al.
Marine Ecology Progress Series, Vol. 638 : 13-23
Skaret, Georg; Johansen, Geir Odd; Johnsen, Espen; et al.
EVOLUTION LETTERS, John Wiley & Sons 2020, Vol. 4, (3) : 243-256
Öhlund, Gunnar; Bodin, Mats; Nilsson, Karin A.; et al.
Journal of Animal Ecology, WILEY 2019, Vol. 88, (6) : 881-891
Bellard, Celine; Englund, Göran; Hugueny, Bernard
Biological Reviews, John Wiley & Sons 2019, Vol. 94, (5) : 1786-1808
Skulason, Skuli; Parsons, Kevin J.; Svanback, Richard; et al.
Trends in Ecology & Evolution, London: Elsevier 2018, Vol. 33, (12) : 945-957
Balint, Miklos; Pfenninger, Markus; Grossart, Hans-Peter; et al.
Methods in Ecology and Evolution, British Ecological Society 2018, Vol. 9, (3) : 535-543
Olajos, Fredrik; Bokma, Folmer; Bartels, Pia; et al.
Ecology Letters, Vol. 20, (4) : 513-523
Uszko, Wojciech; Diehl, Sebastian; Englund, Göran; et al.
Ecology, Vol. 97, (5) : 1364-1364
Henriksson, Anna; Rydberg, Cecilia; Englund, Göran
Ecology Letters, Vol. 19, (4) : 487-494
Henriksson, Anna; Wardle A., David; Trygg, Johan; et al.
Ecology, Vol. 97, (1) : 262-271
Henriksson, Anna; Yu, Jun; Wardle A., David; et al.
Oikos, Vol. 124, (8) : 1058-1064
Henriksson, Anna; Yu, Jun; Wardle, David A.; et al.
American Naturalist, University of Chicago Press 2015, Vol. 186, (5) : E126-E143
Nonaka, Etsuko; Svanbäck, Richard; Thibert-Plante, Xavier; et al.
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 282, (1801)
Sjödin, Henrik; Brännström, Åke; Englund, Göran
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 282, (1799)
Öhlund, Gunnar; Hedström, Per; Norman, Sven; et al.
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 281, (1775) : 20132641-
Hein, Catherine L.; Öhlund, Gunnar; Englund, Göran
Journal of Theoretical Biology, Elsevier 2014, Vol. 342 : 93-106
Sjödin, Henrik; Brännström, Åke; Söderquist, Mårten; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2014, Vol. 20, (9) : 2752-2764
Valinia, Salar; Englund, Göran; Moldan, Filip; et al.
Geophysical Research Letters, Vol. 40, (7)
Englund, Göran; Eriksson, Håkan; Nilsson, Mats B.
Evolutionary Ecology Research, Vol. 15, (2) : 189-198
Mobley, Kenyon B.; Ruiz, Rocio Colas; Johansson, Frank; et al.
Behaviour, Leiden, Netherlands: Brill Academic Publishers 2012, Vol. 149, (13-14) : 1299-1317
Dessborn, Lisa; Englund, Goran; Elmberg, Johan; et al.
Ambio, Springer Netherlands 2012, Vol. 41, (3) : 303-312
Hein, Catherine L.; Öhlund, Gunnar; Englund, Göran
International Journal of Biomathematics, Vol. 5, (5) : 1250048-
Liao, Jinbao; Lu, Hui; Li, Zhenqing; et al.
Freshwater Biology, Vol. 56, (3) : 579-589
Dessborn, Lisa; Elmberg, Johan; Englund, Göran
Ecology Letters, Wiley 2011, Vol. 14, (9) : 914-21
Englund, Göran; Öhlund, Gunnar; Hein, Catherine L; et al.
Diversity & distributions: A journal of biological invasions and biodiversity, Wiley 2011, Vol. 17, (4) : 641-651
Hein, Catherine L; Öhlund, Gunnar; Englund, Göran
Ecology Letters, Wiley-Blackwell 2011, Vol. 14, (12) : 1288-1299
Hunsicker, Mary E.; Ciannelli, Lorenzo; Bailey, Kevin M.; et al.
Journal of Biogeography, Wiley 2011, Vol. 38, (6) : 1186-1196
Jonsson, Micael; Englund, Göran; Wardle, David A.
BMC Evolutionary Biology, London: BioMed Central 2011, Vol. 11 : 287-
Mobley, Kenyon B.; Lussetti, Daniel; Johansson, Frank; et al.
Oikos, Vol. 120, (6) : 848-854
Svanbäck, Richard; Rydberg, Cecilia; Leonardsson, Kjell; et al.
Hydrobiologia, Springer 2010, Vol. 641, (1) : 215-223
Elmberg, Johan; Dessborn, Lisa; Englund, Göran
Research Report, Centre of Biostochastics, 2010-3
Yu, Jun; Englund, Göran
Ecology Letters, Vol. 12 : 663-671
Englund, Göran; Johansson, Frank; Olofsson, P; et al.
Ecological Economics, Vol. 68, (3) : 879-887
Holm, Stig-Olov; Englund, Göran
Ecology Letters, Vol. 11, (5) : 440-9
Englund, Göran; Leonardsson, Kjell
Journal of Animal Ecology, British Ecological Society 2008, Vol. 77, (5) : 883-890
Englund, Göran; Rydberg, Cecilia; Leonardsson, Kjell
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 275, (1639) : 1143-8
Petrin, Zlatko; Englund, Göran; Malmqvist, Björn
Journal of Animal Ecology, Vol. 76 : 30-35
Englund, Göran; Hambäck, Peter A.
Journal of Animal Ecology, Vol. 76, (1) : 30-35
Englund, Göran; Hambäck, Peter A.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 104, (20) : 8368-73
Hambäck, Peter A; Summerville, Keith S; Steffan-Dewenter, Ingolf; et al.
Am Nat, Vol. 167, (2) : 246-59
Bergström, Ulf; Englund, Göran; Leonardsson, Kjell
Oikos, Vol. 114 : 27-36
Johansson, Frank; Englund, Göran; Brodin, Tomas; et al.
Journal of Ecology, Vol. 94, (1) : 227-233
Strengbom, J; Englund, G; Ericson, L

Forskargrupper

Gruppmedlem