"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö

Forskningsprojekt Studien belyser ett samverkansprojekt i Umeå Kommun i uppbyggandet av den nya Maja Beskowsskolans lika villkorsarbete.

Syftet med denna forskningsstudie är att med fokus på lika villkors- och systematiskt kvalitetsarbete i skolan undersöka vilka organisatoriska faktorer som bidrar till en förbättrad psykosocial arbetsmiljö för elever. Med huvudsakligt fokus på hur man kan förhindra olika former av trakasserier och kränkningar genom att arbeta åtgärdande, förebyggande och främjande. På kort sikt syftar projektet till att öka medvetenheten om normativt tänkande kring genus och kränkningar samt att såväl undersöka som i samverkan påverka och starta igång utvecklingsprocesser på skolan.

Projektansvarig

Britt-Inger Keisu
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 64

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-09-01 2020-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier

Forskningsområde

Genusvetenskap, Sociologi

Projektbeskrivning

Projektet består av tre steg; förstudie, initiering och implementering. I det första steget, förstudie, kommer forskarna att göra analyser av exempelskolor där främjande, förebyggande och åtgärdande lika villkorsarbete fungerar väl. Med stöd av dessa analysresultat påbörjas det andra steget, initiering. Där byggs projekt- och samverkansstruktur upp i kontakt med huvudman och Maja Beskowsskolan. I det tredje steget, implementering, följs implementerings-processen. Vid denna tidpunkt har verksamheten kommit igång med elever på plats i skolan. Avsikten är att bygga upp hållbara och långsiktiga processer med fokus på skolan som helhet snarare än dess delar. På längre sikt syftar projektet till att utveckla en bas av teorier och metoder för hur man kan integrera lika villkors-arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet i skolor.
Senast uppdaterad: 2020-01-08