"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kan hormonstörande kemikalier under graviditet ge övervikt och fetma hos barn?

Forskningsprojekt Under de senaste 40 åren har vi sett en fördubbling av andelen barn som drabbas av övervikt, vilket är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet. Idag lider var femte 4-åring och nästan var tredje 9-åring i Sverige av övervikt. Flera studier tyder på att exponering för hormonstörande kemikalier under fosterlivet kan vara en förklaringsorsak till övervikt hos barn.

Vi avser att undersöka sambandet mellan exponering för kemikalier under fosterlivet och övervikt hos svenska barn. Detta gör vi genom att studera om exponering för ett flertal kemikalier påverkar födelsevikten och ökar risken för övervikt hos barnet. Därutöver kommer vi att studera hur och om exponeringen kan förändra arvsmassan och förklara ett samband mellan exponering och oönskade effekter på hälsan.

Projektansvarig

Marie-Therese Vinnars
Biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-02-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin
Senast uppdaterad: 2023-03-10