"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karaktärisering av kalksten med synkrotronbaserad mikrotomografi

Forskningsprojekt Med djupare kunskaper om karbonatstenars kemiska och fysikaliska egenskaper ökar möjligheterna att använda råvarorna effektivare och därigenom minskar förluster och CO2- utsläpp under termisk omvandling.

Syftet med projektet är att utvärdera och visa möjligheterna att tillämpa synkrotronbaserad mikro-tomografi för att generera ny kunskap som stödjer processoptimerings- och utvecklingsbehov för kalk- och cementindustrier. Specifika kunskapsbehov innefattar morfologi, mikrostruktur och frakturer i prover från olika karbonatstenar, framför allt med sikte på porositet och förhållandet mellan finkornigt material och större kristaller.

Projektansvariga

Matias Eriksson
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-07-01 2020-12-31

Finansiering

Vinnova, Nordkalk AB, Umeå Universitet, 0.9 MSEK

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Externa medverkande

Nordkalk AB

Forskningsområde

Energiteknik, Kemi
Senast uppdaterad: 2020-06-01