Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon

Näringsvävars stökiometri (StoichioWeb)

Forskningsprojekt Detta projekt är en kopplad modellerings- och experimentell undersökning av stökiometrins roll i näringsvävar, med särskilt inriktning på bakterier som nav för integrering av effekterna av kol- kväve- och fosfors omlopp i ekosystem.

Ekologisk stökiometri ger intressanta, oväntade förutsägelser som kopplar organismers kemiska sammansättning till ämnens kretslopp i ekosystem. Dessa genombrott kommer från studier av bi-trofiska interaktioner, huvudsakligen mellan växt-herbivor och växt-nedbrytare. De flesta näringsvävar innehåller dock fler än två trofiska nivåer. Detta projekt är en kopplad modellerings- och experimentell undersökning av stökiometrins roll i näringsvävar, med särskilt inriktning på bakterier som nav för integrering av effekterna av kol- kväve- och fosfors omlopp i ekosystem.

Projektansvarig

Mehdi Cherif
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 39

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-06-01 2019-06-30

Finansiering

Umeå University's Strong research Environment: Ecosystem Change

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsämne

Ekologi