"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Kristina Viklund

Näringsvävars stökiometri

Forskningsprojekt Detta projekt är en kopplad modellerings- och experimentell undersökning av stökiometrins roll i näringsvävar, med särskilt inriktning på bakterier som nav för integrering av effekterna av kol- kväve- och fosfors omlopp i ekosystem.

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-06-01 2021-12-31

Finansiering

EcoChange

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi, Marin vetenskap

Projektbeskrivning

Ekologisk stökiometri ger intressanta, oväntade förutsägelser som kopplar organismers kemiska sammansättning till ämnens kretslopp i ekosystem. Dessa genombrott kommer från studier av bi-trofiska interaktioner, huvudsakligen mellan växt-herbivor och växt-nedbrytare. De flesta näringsvävar innehåller dock fler än två trofiska nivåer. Detta projekt är en kopplad modellerings- och experimentell undersökning av stökiometrins roll i näringsvävar, med särskilt inriktning på bakterier som nav för integrering av effekterna av kol- kväve- och fosfors omlopp i ekosystem.

Senast uppdaterad: 2022-03-23