Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Näringsvävars stökiometri

Forskningsprojekt Detta projekt är en kopplad modellerings- och experimentell undersökning av stökiometrins roll i näringsvävar, med särskilt inriktning på bakterier som nav för integrering av effekterna av kol- kväve- och fosfors omlopp i ekosystem.

Projektledare

Mehdi Cherif
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 39

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-06-01 2021-12-31

Finansiering

EcoChange

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi, Marin vetenskap

Projektbeskrivning

Ekologisk stökiometri ger intressanta, oväntade förutsägelser som kopplar organismers kemiska sammansättning till ämnens kretslopp i ekosystem. Dessa genombrott kommer från studier av bi-trofiska interaktioner, huvudsakligen mellan växt-herbivor och växt-nedbrytare. De flesta näringsvävar innehåller dock fler än två trofiska nivåer. Detta projekt är en kopplad modellerings- och experimentell undersökning av stökiometrins roll i näringsvävar, med särskilt inriktning på bakterier som nav för integrering av effekterna av kol- kväve- och fosfors omlopp i ekosystem.