"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omsorgsberättelser från mellanstadiet

Doktorandprojekt Syftet med studien är att beskriva, analysera och diskutera mellanstadieelevers erfarenheter och berättelser utav omsorg utifrån deras skolvardag. Detta kan även ligga till grund för en moralpedagogisk diskussion där betydelsen av maskulint och feminint kodade etiska perspektiv i skolan belyses.

Avhandlingen kommer att baseras på data insamlad genom observationer samt kvalitativa intervjuer med elever i årskurs sex. Följande frågeställningar har uppsatts för studien: 1. Hur berättar och beskriver elever på mellanstadiet om sina erfarenheter av omsorg? 2. Hur upplever och berättar elever om sig själva som aktörer för och mottagare av omsorg? 3. På vilket sätt berättar och beskriver mellanstadieelever sina erfarenheter av omsorg utifrån sin skolvardag? 4. Hur artikuleras könade skillnader och likheter i mellanstadieelevers berättelser om omsorg? 5. Vilka handlingar möjliga att koppla till omsorg kan observeras i mellanstadieelevers skolvardag och på vilket sätt tar sig dessa uttryck? 6. På vilket sätt kan observerade handlingar möjliga att koppla till omsorg ses i relation till genuskodade uttryck?

Projektansvarig

Mimmi Norgren Hansson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 84

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-23 2023-09-23

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå centrum för genusstudier

Forskningsområde

Genusvetenskap, Religionsvetenskap och teologi, Utbildningsvetenskap
Senast uppdaterad: 2020-02-05