"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap

Forskningsprojekt Projektet fokuserar på språkliga landskap (språk på skyltar mm) i, Norrland.

Projektets syfte är att undersöka hur språk som de materialiseras i vår omgivning bidrar till att skapa offentliga rum. Med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder beskrivs och analyseras vilka språk som är synliga och vilka som inte är det. Vi relaterar dessa resultat till demografiska, socioekonomiska och språkliga egenskaper på olika platser. Detta möjliggör att förstå hur urbana och rurala miljöer skapas med hjälp av majoritets-, urfolk- och minoritetsspråk.

Projektansvarig

Coppelie Cocq
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 82

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2021-12-31

Finansiering

FORMAS (2 989 400 kr)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humlab, Institutionen för geografi, Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Digital humaniora, Etnologi, Moderna språk, Samisk forskning

Projektbeskrivning

Vi använder textdata samlad genom etnografiskt fältarbete med fotodokumentation samt socioekonomiska data baserad på registerdata. Centralt för vårt tillvägagångssätt är den spatiala analysen genom en digital karta (deep map) för utforskning av platsskapande och för visualisering av olika lager av information. Därigenom ger detta projekt en evidensbaserad förståelse av språkens roll i förhållande till specifika platser och domäner, och därmed få fram ny kunskap av processer för inkludering och uteslutning i visuella urbana och rurala miljöer.

Senast uppdaterad: 2023-01-20