"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skogliga ekosystemtjänster

Forskningsprojekt Våra skogar levererar en mängd olika ekosystemtjänster, såsom virke, bränsle, bär, vilt och kolinlagring. Vår kunskap kring vilka faktorer som påverkar antalet levererade ekosystemtjänster, och nivåerna av dessa, är dock fortfarande starkt begränsad.

Detta projekt fokuserar på att insamla grundläggande kunskap kring vad som styr skogliga ekosystemtjänster och därigenom ge information som kan tillämpas i skötsel av skog och bevarande av skoglig biologisk mångfald.

Projektansvarig

Micael Jonsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 23

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-01-01

Finansiering

FORMAS

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Biologi, Ekologi
Senast uppdaterad: 2020-02-19