Hoppa direkt till innehållet
printicon

Skogliga ekosystemtjänster

Forskningsprojekt Våra skogar levererar en mängd olika ekosystemtjänster, såsom virke, bränsle, bär, vilt och kolinlagring. Vår kunskap kring vilka faktorer som påverkar antalet levererade ekosystemtjänster, och nivåerna av dessa, är dock fortfarande starkt begränsad.

Detta projekt fokuserar på att insamla grundläggande kunskap kring vad som styr skogliga ekosystemtjänster och därigenom ge information som kan tillämpas i skötsel av skog och bevarande av skoglig biologisk mångfald.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod

Startdatum: 2016-01-01

Finansiering

FORMAS

Forskningsämne

Biologi, Ekologi