"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Vilka barriärer finns idag för cirkulärt och hållbart nyttjande av mikro- och makronäringsämnen i biobaserade värdekedjor?

Forskningsprojekt Vi identifierar i det här projektet olika barriärer för cirkulärt nyttjande av både mikro- och makronäringsämnen med fokus på materialegenskaper som lakbarhet, processberoende egenskaper som fraktionering av grundämnen, men också målkonflikter i gällande eller kommande lagstiftning som påverkar hur mikro- och makronäringsämnen kan återföras inom hållbara och biobaserade värdekedjor.

Ökande efterfrågan på hållbar biomassa kräver cirkulär användning av mikro- och makronäringsämnen. Dessa binds i biomassa och hamnar i produkter och strömmar. Återföring stöter på hinder som materialegenskaper och lagstiftning. Kväve kan återvinnas från avlopp, men andra ämnen, som fosfor, är oftast i fasta former, krävande olika återvinningsstrategier. Projektet identifierar barriärer för cirkulärt nyttjande med fokus på materialegenskaper och lagstiftning.

Projektansvarig

Nils Skoglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 01

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-10-01 2024-12-31

Forskningsområde

Byggteknik, Elektroteknik och systemteknik, Energiteknik, Medicinsk teknik

Externa finansiärer

Energimyndigheten

Projektbeskrivning

Den ökande efterfrågan på hållbart producerad biomassa för olika produkter ställer allt högre krav på cirkulärt nyttjande av både mikro- och makronäringsämnen. När biomassa växer till i skog, på åker, eller i vatten binds dessa grundämnen in för att i en värdekedja hamna i produkter, restströmmar eller sidoströmmar. Det finns olika barriärer för återföring av dessa grundämnen. Kväve går att fånga in från avloppsvatten men inbindning från gas är idag ovanligt. Andra grundämnen, som fosfor och många mikronäringsämnen, föreligger ofta i fasta material. Därför krävs olika strategier för att förenkla deras cirkulära nyttjande i rätt kemisk form.

Vi identifierar i det här projektet olika barriärer för cirkulärt nyttjande med fokus på materialegenskaper som lakbarhet, processberoende egenskaper som fraktionering av grundämnen, men också målkonflikter i gällande eller kommande lagstiftning som påverkar hur mikro- och makronäringsämnen kan återföras inom hållbara, biobaserade värdekedjor.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-03-27