"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Lista forskningsprojekt ämnesvis

Företagsekonomi | Nationalekonomi | Statistik

Forskningsprojekt inom samtliga ämnen

Elektrifiering av privattransporter: priser, styrmedel och fördelningsekonomiska effekter
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Projektifiering av forskarutbildningen
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att skapa attraktiva upphandlingar – strategiska verktyg för fler anbudsgivare
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prissamordningars bildande och sammanbrott
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Innovativa statistik och maskininlärningsmetoder för jämförelser av prediktion och utfall i registerdata
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
ROCC – Robotar med kausala förmågor
Forskningsområde: Datavetenskap, Statistik
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hushållens reaktioner på de höga elpriserna
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 november 2022 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effektivt elutnyttjande och efterfrågeflexibilitet på lokala elnätsmarknader
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 september 2022 till 1 september 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Maskininlärning för studier av orsakssamband med hjälp av stora databaser
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 juni 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling och implementering av affärsmodeller för mobilitetshubbar i nya bostadsområden
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön omställning och effekter på industrins sysselsättning
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 november 2021 till 31 oktober 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Meningsfulla rutiner för en hållbar primärvård
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 juli 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Empiriska studier av militär utlandstjänstgöring och arbetsmarknadsutfall
Tid 1 mars 2021 till 8 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Reglering av framtidens elnät: prosumenter och osäker efterfrågan
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 februari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Organisatoriska rutiner i stabsarbete: att öka samhällets beredskap för extrema händelser
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Relationer i cirkulära affärsmodeller
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Organiseringen av platserna för interaktion och nyföretagande
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Innovativa statistiska metoder för kunskapsprov för att säkerställa jämförbarhet och rättvisa av provpoäng
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
New Space Digital Economy Innovation Center
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 september 2019 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 november 2018 till 30 oktober 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Priseffekter av konkurrens från parallellimport och terapeutiska alternativ för patentskyddade läkemedel
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 oktober 2018 till 30 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Innovationsstöd inom kulturella och kreativa näringar
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av metoder för spårning av anbudssamverkan inom offentlig upphandling
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan den hälsofrämjande Salut-satsningen för barn och föräldrar bidra till befolkningens hälsa?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av sociala innovationer för miljömässig hållbarhet på lång sikt
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 14 augusti 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska modeller och metoder för studier av individers livshistorier med fokus på arbete och hälsa
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya metoder för ett optimalt användande av storskaliga registerdatabaser
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska metoder för analys av rörelsedata
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbarhet inom allmännyttiga bostadsbolag
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 september 2016 till 10 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lärande om produkter baserat på egna och andras konsumtionserfarenheter och strukturellt situationsberoende
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2016 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekologisk livsmedelskonsumtion i offentlig och privat sektor: Ger politiken önskat eko?
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya statistiska metoder för standardiserade kunskapsprov
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljöekonomiska tillämpningar inom energieffektivitet, avfallshantering och fjärrvärme
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 oktober 2014 till 1 oktober 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att hantera paradoxen att samtidigt samarbeta och konkurrera
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Metoder för att förbättra skattning av kausala effekter i observationsstudier
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strategi, design och organisering i städers utvecklingsprocesser
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska metoder för studier av kognitiv åldrande: kognitionstester och hjärnavbildning
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skattning av effekter av arbetsmarknadsinsatser vid interferens mellan individer
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobit-modeller
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta hälsa och vårdens kvalitet
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 november 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rumslig ekonometri för spårning av karteller i anbudsdata
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2012 till 30 juni 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
EqualStroke - Skillnader i svensk strokevård mellan olika befolkningsgrupper
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska modeller för att förutsäga arbetslöshet
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön offentlig upphandling: Ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel?
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta svenska elevers prestationer i internationella kunskapsprov
Forskningsområde: Statistik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 12 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Metodutveckling för analys och utvärdering av datorbaserade kunskapsprov
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2022-01-13