Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt

Lista forskningsprojekt ämnesvis

Företagsekonomi | Nationalekonomi | Statistik

Forskningsprojekt inom samtliga ämnen

New Space Digital Economy Innovation Center
Forskningsämne: Företagsekonomi
1 september 2019 till 30 juni 2022
Forskningsprojekt
Utvärdering av metoder för spårning av anbudssamverkan inom offentlig upphandling
Forskningsämne: Nationalekonomi
1 september 2018 till 31 augusti 2021
Forskningsprojekt
Statistiska metoder för analys av rörelsedata
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2017
Forskningsprojekt
Nya metoder för ett optimalt användande av storskaliga registerdatabaser
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Hållbarhet inom allmännyttiga bostadsbolag
Forskningsämne: Företagsekonomi
1 september 2016 till 10 september 2021
Doktorandprojekt
Ekologisk livsmedelskonsumtion i offentlig och privat sektor: Ger politiken önskat eko?
Forskningsämne: Nationalekonomi
1 juli 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Nya statistiska metoder för standardiserade kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Metoder för att förbättra skattning av kausala effekter i observationsstudier
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Skattning av effekter av arbetsmarknadsinsatser vid interferens mellan individer
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2013 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobit-modeller
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2013 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Strategi, design och organisering i städers utvecklingsprocesser
Forskningsämne: Företagsekonomi
1 januari 2013 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Att mäta hälsa och vårdens kvalitet
Forskningsämne: Statistik
1 november 2012 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Rumslig ekonometri för spårning av karteller i anbudsdata
Forskningsämne: Nationalekonomi
1 juli 2012 till 30 juni 2015
Forskningsprojekt
EqualStroke - Skillnader i svensk strokevård mellan olika befolkningsgrupper
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Statistiska modeller för att förutsäga arbetslöshet
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Grön offentlig upphandling: Ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel?
Forskningsämne: Nationalekonomi
1 januari 2010 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Att mäta svenska elevers prestationer i internationella kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2009 till 12 december 2012
Forskningsprojekt
Metodutveckling för analys och utvärdering av datorbaserade kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt