Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Forskningsprojekt

Lista forskningsprojekt ämnesvis

Företagsekonomi | Nationalekonomi | Statistik

Forskningsprojekt inom samtliga ämnen

Organiseringen av platserna för interaktion och nyföretagande
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Innovativa statistiska metoder för kunskapsprov för att säkerställa jämförbarhet och rättvisa av provpoäng
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
New Space Digital Economy Innovation Center
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 september 2019 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 november 2018 till 30 oktober 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Priseffekter av konkurrens från parallellimport och terapeutiska alternativ för patentskyddade läkemedel
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 oktober 2018 till 30 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av metoder för spårning av anbudssamverkan inom offentlig upphandling
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av sociala innovationer för miljömässig hållbarhet på lång sikt
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 14 augusti 2017 till 4 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya metoder för ett optimalt användande av storskaliga registerdatabaser
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska modeller och metoder för studier av individers livshistorier med fokus på arbete och hälsa
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska metoder för analys av rörelsedata
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbarhet inom allmännyttiga bostadsbolag
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 september 2016 till 10 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lärande om produkter baserat på egna och andras konsumtionserfarenheter och strukturellt situationsberoende
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2016 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekologisk livsmedelskonsumtion i offentlig och privat sektor: Ger politiken önskat eko?
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya statistiska metoder för standardiserade kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljöekonomiska tillämpningar inom energieffektivitet, avfallshantering och fjärrvärme
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 oktober 2014 till 1 oktober 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Metoder för att förbättra skattning av kausala effekter i observationsstudier
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strategi, design och organisering i städers utvecklingsprocesser
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobit-modeller
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skattning av effekter av arbetsmarknadsinsatser vid interferens mellan individer
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta hälsa och vårdens kvalitet
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 november 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rumslig ekonometri för spårning av karteller i anbudsdata
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2012 till 30 juni 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
EqualStroke - Skillnader i svensk strokevård mellan olika befolkningsgrupper
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska modeller för att förutsäga arbetslöshet
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön offentlig upphandling: Ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel?
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta svenska elevers prestationer i internationella kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 12 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Metodutveckling för analys och utvärdering av datorbaserade kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt