"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Fakultetens forskning

Forskning vid institutioner och enheter

Estetiska ämnen – pedagogiskt arbete, uppdragsforskning, konstnärlig och utbildningsvetenskaplig forskning

Humlab – textanalys, visualisering av data, digital pedagogik och digitala praktiker

Idé- och samhällsstudier – arkeologi och miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi

Kultur- och medievetenskaper – etnologi, medievetenskap, litteraturvetenskap och museologi

Språkstudier – språvetenskap, moderna språk, språkdidaktik, språk och kognition

Várdduo – Centrum för samisk forskning – urfolk och hälsa, språkutbildning, kulturhistoria, mark och vatten

Forskargrupper

Forskargrupper inom Humanistisk fakultet

Forskningsinfrastrukturer

ArchLab

Humlab

Strategisk miljöarkeologisk databas (SEAD)

Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL)

Huminfra

Swe-Clarin

InfraVis

Swedish National Infrastructure for Digital Archaeology

Swedish Biodiversity Data Infrastructure

Várdduo

Senast uppdaterad: 2024-03-05