Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fakultetens forskning

Forskning vid institutioner och enheter

Estetiska ämnen – uppdragsforskning, konstnärlig och utbildningsvetenskaplig forskning

Humlab – textanalys, visualisering av data, digital pedagogik och digitala praktiker

Idé- och samhällsstudier – arkeologi och miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi

Kultur- och medievetenskaper – etnologi, medievetenskap, litteraturvetenskap och museologi

Språkstudier – språvetenskap, moderna språk, språkdidaktik, språk och kognition

Vaartoe – Centrum för samisk forskning – urfolk och hälsa, språkutbildning, kulturhistoria, mark och vatten

Forskningsområden

Befolkningsstudier

Genusstudier

Förmoderna studier

Digital humaniora

Samisk forskning

Språkdidaktik

Historia med utbildningsvetenskap

Vetenskaps-, teknik- och miljöstudier

Literacy, läsning och skrivande

Muntlig språkfärdighet, lärmiljö och undervisning

Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD)

Medicinsk humaniora

 

Forskningsinfrastrukturer

Humlab

Strategisk miljöarkeologisk databas (SEAD)