"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fakultetens forskning

Forskning vid institutioner och enheter

Estetiska ämnen – uppdragsforskning, konstnärlig och utbildningsvetenskaplig forskning

Humlab – textanalys, visualisering av data, digital pedagogik och digitala praktiker

Idé- och samhällsstudier – arkeologi och miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi

Kultur- och medievetenskaper – etnologi, medievetenskap, litteraturvetenskap och museologi

Språkstudier – språvetenskap, moderna språk, språkdidaktik, språk och kognition

Várdduo – Centrum för samisk forskning – urfolk och hälsa, språkutbildning, kulturhistoria, mark och vatten

Forskningsområden

Befolkningsstudier

Genusstudier

Förmoderna studier

Digital humaniora

Samisk forskning

Språkdidaktik

Historia med utbildningsvetenskap

Forskarnätverket Religious History of the North

Literacy, läsning och skrivande

Muntlig språkfärdighet, lärmiljö och undervisning

Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD)

Medicinsk humaniora

Språk och kognition

Artificiell intelligens

Forskningsinfrastrukturer

Humlab

Strategisk miljöarkeologisk databas (SEAD)

Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL)

Huminfra

Swe-Clarin

InfraVis

Várdduo

Senast uppdaterad: 2023-01-30