Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kvalitetssystem för utbildning

Umeå universitet har ett kvalitetssystem för utbildning som innehåller nio aktiviteter. Till fem av aktiviteterna har humanistiskt fakultet egna handläggningsordningar.

Centralt regelverk

Här återfinns Umeå universitets regelverk Kvalitetssystem för utbildning.

Handläggningsordningar och mallar för humanistisk fakultet

För att uppnå målen med kvalitetssystemet har fakultetsnämnden beslutat om fem handläggningsordningar kopplade till aktiviteter i kvalitetssystemet. Under varje aktivitet återfinns även instruktioner.

Kursutvärdering

Handläggningsordning beslutad av fakultetsnämnden

Instruktion

Mall för kursutvärdering

Programvärdering

Handläggningsordning beslutad av fakultetsnämnden

Instruktion

Säkring av nationella examensmål

Handläggningsordning

Kandidatexamen

Konstnärlig kandidatexamen

Masterexamen

Konstnärlig masterexamen

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildning

Handläggningsordning

Mall VB/VP 2019

Mall VB/VP 2020

Bilaga till VB/VP för huvudområde

Bilaga till VB/VP för programutbildning

Extern kollegial granskning

Handläggningsordning

Instruktion

Bilaga Kollegial granskning

Kollegial granskning av forskarutbildningsämnen

Handläggningsordning

Anvisningar

Rapporter och åtgärdsplaner

I fakultetsnämnden redovisas löpande rapporter och åtgärdsplaner från aktiviteter i kvalitetssystemet.

Fakultetsaudit

Audit

Ativitetsplan 2016-2018

Uppföljning aktivitetsplan 2016

Extern kollegial granskning

Rapport: Extern kollegial granskning av kandidatprogram 2018

Kvalitetsdialoger

Kvalitetsdialoger grundutbildning och avancerad nivå