Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeta med oss

Det blir roligare och bättre om vi samarbetar! Institutionen för kultur- och medievetenskaper har drivit och driver flera samverkansarbeten både inom universitetet och övriga samhället. Kommer nästa samarbete att vara med dig?

Institutionens lärare är verksamma inom kurser och program i andra ämnen samt vid andra enheter och fakulteter. Forskning bedrivs genom tvärvetenskapliga samarbeten inom olika forskningsfält och centrumbildningar. Forskarutbildningssamarbete sker tillsammans med Genusforskarskolan och fakultetens forskarskoleverksamhet.

Lärare och forskare samverkar även aktivt med det omgivande samhället genom utbildning, mediemedverkan (dagstidningar, TV, radio, webb) samt genom populärvetenskaplig forskningsinformation.
Några av de institutioner, organisationer och företag där samarbete finns eller har funnits:

Samverkan inom universitetet

Genusforskarskolan
Handelshögskolan
Tillämpad fysik och elektronik
Informatik
Enheten för externa relationer
HUMlab

Samverkan utanför universitetet

Västerbottens Kuriren
Umeå Energi
Umeå kommun

Kontakta oss

Studierektor, grund- och avancerad utbildning

Karin Ljuslinder (tillförordnad)

Studierektor, forskarutbildning

Susanne Holst

Prefekt

Karin Ljuslinder