"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samverkan

Bild: Malin Grönborg

Det blir roligare och bättre om vi samarbetar! Institutionen för kultur- och medievetenskaper har drivit och driver flera samverkansarbeten både inom universitetet och övriga samhället. Kommer nästa samarbete att vara med dig?

Institutionens lärare är verksamma inom kurser och program i andra ämnen samt vid andra enheter och fakulteter. Forskning bedrivs genom tvärvetenskapliga samarbeten inom olika forskningsfält och centrumbildningar. Forskarutbildningssamarbete sker tillsammans med Genusforskarskolan och fakultetens forskarskoleverksamhet.

Lärare och forskare samverkar även aktivt med det omgivande samhället genom utbildning, mediemedverkan (dagstidningar, TV, radio, webb) samt genom populärvetenskaplig forskningsinformation.
Några av de institutioner, organisationer och företag där samarbete finns eller har funnits:

Samverkan inom universitetet

Handelshögskolan

Utbildning, forskning och samverkan inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Genusforskarskolan

Syftet är att främja genusforskningen som en inriktning inom olika discipliner

Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Vi utbildar ingenjörer samt bedriver forskning inom elektro- och systemteknik och energiteknik.

Institutionen för informatik

Vid institutionen för informatik bedriver vi forskning och utbildning med fokus på samhällets digitalisering.

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Till oss kan du vända dig om du är intresserad av att samarbeta med Umeå universitet.

Humlab

Vårt uppdrag är att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan humaniora, kultur och informationsteknik

Samverkan utanför universitetet

Kontakta oss

Prefekt

Studierektor, grund- och avancerad utbildning

Studierektor, grund- och avancerad utbildning

Susanne Holst
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 79

Studierektor, forskarutbildning

Studierektor, forskarutbildning

Johan Jarlbrink
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 67
Senast uppdaterad: 2022-07-19