Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Vid institutionen bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnen: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Institutionen ger utbildning inom flera grundutbildningsprogram och är ansvarig för Arbetsterapeutprogrammet, Fysioterapeutprogrammet, Tränarprogrammet med inriktning idrottsfysiologi och Idrottsfysiologprogrammet samt program på avancerad nivå.

Rättsmedicin är knuten till Rättsmedicinalverket. Kurser inom ämnet ingår huvudsakligen i läkarprogrammet, men även som fristående kurs med rättsmedicin för jurister.

Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin är direkt anslutna till motsvarande klinik vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) och medverkar med undervisning i läkarprogrammet.

Institutionen tillhör den medicinska fakulteten.

Våra ämnesområden

Arbetsterapi
Arbetsterapi

Arbetsterapi handlar om att möjliggöra meningsfulla och viktiga aktiviteter i vardagen

Fysioterapi
Fysioterapi

Fysioterapi handlar om att arbeta för att främja hälsa genom att uppmuntra till rörelse

Geriatrik
Geriatrik

Geriatrik är ett ungt ämne med fokus på åldrandets sjukdomar

Idrottsmedicin
Idrottsmedicin

Idrottsmedicin handlar om frågor kring fysisk aktivitet, särskilt effekter av idrottsutövande.

Rehabiliteringsmedicin
Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin omfattar kunskap om olika sjukdomsmodifierande och symtomlindrande behandlingar

Rättsmedicin
Rättsmedicin

Rättsmedicin är en medicinsk gren som samarbetar med rättsvårdande myndigheter för att utreda brottmål

Forskning och utbildning

Forskning
Forskning

Forskning vid institutionen

Utbildning
Utbildning

Grundutbildning inom arbetsterapi, fysioterapi och idrottsfysiologi

UMEX - Umeå Movement and EXercise Laboratory
UMEX - Umeå Movement and EXercise Laboratory

UMEX - Movement and Exercise Laboratory