Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Vid institutionen bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnen: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Institutionen ger utbildning inom flera grundutbildningsprogram och är ansvarig för Arbetsterapeutprogrammet, Fysioterapeutprogrammet och Tränarprogrammet samt program på avancerad nivå.

Rättsmedicin är knuten till Rättsmedicinalverket. Kurser inom ämnet ingår huvudsakligen i läkarprogrammet, men även som fristående kurs med rättsmedicin för jurister.

Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin är direkt anslutna till motsvarande klinik vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) och medverkar med undervisning i läkarprogrammet.

Institutionen tillhör den medicinska fakulteten.

Läs mer om vår forskning

Läs mer om våra programutbildningar

Läs mer om våra kurser

Medarbetare
Medarbetare

Kontaktuppgifter och information om anställda vid institutionen