"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Institutionen har två forskarutbildningsämnen som leder till licentiat- eller doktorsexamen; Beteendevetenskapliga mätningar och Pedagogiskt arbete. Den forskning som bedrivs är omfattande och till stor del rådsfinansierad.

Forskningsprofiler

ARED - Tillämpad Forskning om Utbildning och Digitalisering

Forskningsprofilen har ett intresse för digitalisering i skola, lärarutbildning och samhälle.

Beteendevetenskapliga mätningar

Området fokuserar på mätprocesser som kan ge värdefull information för individer, skolor och samhälle.

Yngre barns utbildning (RECEUM)

Forskning om yngre barns utbildning.

Ungas övergångar och välfärd (UngÖv)

Ungas övergångar och skolans insatser för att främja deras karriärutveckling och välfärd.

Perspektiv på utbildningspolitik och policy (PEPP)

Forskning om hur politik och policy formuleras och omsätts i pedagogisk yrkesverksamhet

 

Forskarutbildning

Vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap finns två utbildningar på forskarnivå.

Publikationer

Vid institutionen bedriver vi forskning och forskningsbaserat utvecklingsarbete.

Forskningsprojekt

Institutionen medverkar i ett stort antal forskningsprojekt.

Konferenser anordnade av TUV

Här kan du se vilka konferenser som anordnats med TUV som värd

Senast uppdaterad: 2022-10-12