Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon

Forskning

Institutionen har i dagsläget ca 120 medarbetare, som arbetar med utbildning, forskning, administration och utvecklingsarbete inom skola och pedagogisk verksamhet. Institutionen har två forskarutbildningsämnen som leder till licentiat- eller doktorsexamen; Beteendevetenskapliga mätningar och Pedagogiskt arbete.

Institutionens forskning, som i huvudsak är externfinansierad via forskningsråd, är till största delen koncentrerad till följande fem områden; Förskola- och fritidshem; IKT och lärande; Storskaliga kunskapsmätningar; Utbildningspolicy och ungas övergångar samt Utvärdering.

Forskningsprofiler

Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning
Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning

Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.

Förskola och fritidshem- organisation, demokrati och hållbarhet
Förskola och fritidshem- organisation, demokrati och hållbarhet

RECEUM bedriver forskning om förskola och fritidshem. Här hittar du mer information

Utbildningspolicy och ungas övergångar
Utbildningspolicy och ungas övergångar

Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.

Utvärdering
Utvärdering

På institutionen bedrivs forskning om utvärdering, metodutveckling och forskningsbaserad utvärdering

Beteende-vetenskapliga mätningar
Beteende-vetenskapliga mätningar

Området fokuserar på mätprocesser som kan ge värdefull information för individer, skolor och samhälle.

Forskningsprojekt och publikationer

Publikationer
Publikationer

Vid institutionen bedriver vi forskning och forskningsbaserat utvecklingsarbete.

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Institutionen medverkar i ett stort antal forskningsprojekt.