Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning

Institutionen har i dagsläget ca 120 medarbetare, som arbetar med utbildning, forskning, administration och utvecklingsarbete inom skola och pedagogisk verksamhet. Institutionen har två forskarutbildningsämnen som leder till licentiat- eller doktorsexamen; Beteendevetenskapliga mätningar och Pedagogiskt arbete.

Institutionens forskning, som i huvudsak är externfinansierad via forskningsråd, är till största delen koncentrerad till följande fem områden; Förskola- och fritidshem; IKT och lärande; Storskaliga kunskapsmätningar; Utbildningspolicy och ungas övergångar samt Utvärdering.

Forskning och publikationer

Publikationer
Publikationer

Vid institutionen bedriver vi forskning och forskningsbaserat utvecklingsarbete.

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Institutionen medverkar i ett stort antal forskningsprojekt.