Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Institutionen har två forskarutbildningsämnen som leder till licentiat- eller doktorsexamen; Beteendevetenskapliga mätningar och Pedagogiskt arbete. Den forskning som bedrivs är omfattande och till stor del rådsfinansierad.

Forskningsprofiler

Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning
Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning

Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.

Förskola och fritidshem- organisation, demokrati och hållbarhet
Förskola och fritidshem- organisation, demokrati och hållbarhet

RECEUM bedriver forskning om förskola och fritidshem. Här hittar du mer information

Utbildningspolicy och ungas övergångar
Utbildningspolicy och ungas övergångar

Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.

Utvärdering
Utvärdering

På institutionen bedrivs forskning om utvärdering, metodutveckling och forskningsbaserad utvärdering

Beteende-vetenskapliga mätningar
Beteende-vetenskapliga mätningar

Området fokuserar på mätprocesser som kan ge värdefull information för individer, skolor och samhälle.

 

Vår forskarutbildning
Vår forskarutbildning

Vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap finns två utbildningar på forskarnivå.

Publikationer
Publikationer

Vid institutionen bedriver vi forskning och forskningsbaserat utvecklingsarbete.

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Institutionen medverkar i ett stort antal forskningsprojekt.

Konferenser anordnade av TUV
Konferenser anordnade av TUV

Här kan du se vilka konferenser som anordnats med TUV som värd