Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Institutionen har två forskarutbildningsämnen som leder till licentiat- eller doktorsexamen; Beteendevetenskapliga mätningar och Pedagogiskt arbete. Den forskning som bedrivs är omfattande och till stor del rådsfinansierad.

Forskningsprofiler

Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning

Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.

Förskola och fritidshem- organisation, demokrati och hållbarhet

RECEUM bedriver forskning om förskola och fritidshem. Här hittar du mer information

Utbildningspolicy och ungas övergångar

Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.

Beteendevetenskapliga mätningar

Området fokuserar på mätprocesser som kan ge värdefull information för individer, skolor och samhälle.

 

Vår forskarutbildning

Vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap finns två utbildningar på forskarnivå.

Publikationer

Vid institutionen bedriver vi forskning och forskningsbaserat utvecklingsarbete.

Forskningsprojekt

Institutionen medverkar i ett stort antal forskningsprojekt.

Konferenser anordnade av TUV

Här kan du se vilka konferenser som anordnats med TUV som värd