"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samtliga forskningsprojekt vid institutionen

Vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap finns i dagsläget ett flertal forskningsprojekt finansierade via forskningsråd och andra bidragsgivare. Flera forskare är också verksamma inom forskningsprojekt vid andra institutioner och lärosäten, såväl inom landet som internationellt.

Lärande för hållbar utveckling som skapar delaktighet och handlingskompetens
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevhälsan som marknad - Privata elevhälsolösningar, samverkan och konsekvenser för skolan
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fritidshemmets likvärdighet och kvalitet.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskolebarns språkutveckling och analys av spontan undervisning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskola på import och export – hur pedagogisk utveckling sprids och görs över nationsgränser
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social-emotionell hälsa bland barn
Tid 1 januari 2022 till 1 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskolan som marknad
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar utevistelse vid storförskolor – ”HUS”
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärarutbildning och digitalt medborgarskap i det postdigitala samhället
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förskolans specialpedagogiska dokumentationsprocesser
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 31 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Interkulturalitet och mångfald i förskolan
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 3 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelsen av dockor som didaktiska verktyg i förskolan
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Post-doc projekt
Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 maj 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Umeå växer tryggt och säkert - slutrapport
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Matematiksvårigheter och provsituationer
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att komma vidare. Unga utan fullständig grundskola och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 februari 2018 till 1 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för Universitet och akademiker i Sverige
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Integration av nyanlända i glesbygd genom Komvux, SFI och högskoleutbildning via kommuners lokala Lärcentra
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
"Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?"
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dokumentation, bedömning och verksamhetsutveckling i förskolan
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Perspektivtagande hos framtida poliser: effekter av utbildning och övning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fritidshemmet i den nya läroplanen
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lära för karriärvalet
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2016 till 1 april 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intervjustudie med förskollärare på förskolor som i begränsad omfattning arbetar med naturvetenskap
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolgården som pedagogiskt och socialt rum
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 30 november 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nu blev jag kränkt! Socialisationseffekter av skolans arbete mot kränkande behandling
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 30 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad kan vi lära av storskaliga internationella komparativa kunskapsmätningar för att utveckla den svenska skolan?
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barn, hållbarhet och hopp
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 20 oktober 2015 till 31 augusti 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Demokratifostran för kompetenta barn? En etnografisk studie i olika förskolor
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Internationalisering av högre utbildning och mobilitet
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
När IT i skolan tar form - En studie av ett avancerat användande av digitala teknologier i svensk gymnasieskola
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dynamisk mjukvara + resonemang = Lärande i matematik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärningspunkten mellan social inkludering och marknadisering
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 november 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2012 till 13 juni 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Snälla du! Kan du sätta dig?: om vägledning i förskolan
Tid 1 september 2012 till 21 oktober 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Introduktionen av digital lek i förskolan - Ur förskollärares perspektiv
Tid 1 september 2012 till 7 april 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Senast uppdaterad: 2022-08-29