Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Samtliga forskningsprojekt vid institutionen

Vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap finns i dagsläget ett flertal forskningsprojekt finansierade via forskningsråd och andra bidragsgivare. Flera forskare är också verksamma inom forskningsprojekt vid andra institutioner och lärosäten, såväl inom landet som internationellt.

Hållbar utevistelse vid storförskolor – ”HUS”
Forskningsämne: Psykologi, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelsen av dockor som didaktiska verktyg i förskolan
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Post-doc projekt
Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 maj 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av Umeå växer tryggt och säkert
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Matematiksvårigheter och provsituationer
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att komma vidare. Unga utan fullständig grundskola och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 februari 2018 till 1 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för Universitet och akademiker i Sverige
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Integration av nyanlända i glesbygd genom Komvux, SFI och högskoleutbildning via kommuners lokala Lärcentra
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
"Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?"
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dokumentation, bedömning och verksamhetsutveckling i förskolan
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Perspektivtagande hos framtida poliser: effekter av utbildning och övning
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fritidshemmet i den nya läroplanen
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lära för karriärvalet
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2016 till 1 april 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 30 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intervjustudie med förskollärare på förskolor som i begränsad omfattning arbetar med naturvetenskap
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nu blev jag kränkt! Socialisationseffekter av skolans arbete mot kränkande behandling
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad kan vi lära av storskaliga internationella komparativa kunskapsmätningar för att utveckla den svenska skolan?
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barn, hållbarhet och hopp
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 20 oktober 2015 till 31 augusti 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Demokratifostran för kompetenta barn? En etnografisk studie i olika förskolor
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Internationalisering av högre utbildning och mobilitet
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
När IT i skolan tar form - En studie av ett avancerat användande av digitala teknologier i svensk gymnasieskola
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dynamisk mjukvara + resonemang = Lärande i matematik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärningspunkten mellan social inkludering och marknadisering
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 november 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Introduktionen av digital lek i förskolan - Ur förskollärares perspektiv
Tid 1 september 2012
Typ av projekt Doktorandprojekt
Snälla du! Kan du sätta dig?: om vägledning i förskolan
Tid 1 september 2012 till 21 oktober 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Säkerhetsarbetets relevans och effekter
Tid 1 mars 2009 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta svenska elevers prestationer i internationella kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 12 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biståndsorganisationernas responssystem
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 5 juni 2007 till 29 februari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av insatser mot hedersrelaterat våld
Forskningsämne: Psykologi, Socialt arbete, Sociologi
Tid 1 april 2006 till 30 juni 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Näridrottsplatser och spontanidrott
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 september 2005 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt