André Fischer

Genom avbildande skulptur och teckning undersöker André Fischer människans natur som kännande och reflekterande varelse.

I samarbete med modeller i olika åldrar har han sökt
en atmosfär av närvaro snarare än prestation och poserande. I betraktandet av individen ser han en väg i arbetet med frågor som berör livets beskaffenhet och villkor.

I utställningen visas skulpturskisser som utgår från tankar om känslohantering. Kan en avbild av en människa inge tröst, eller till och med nåd i stunder av förtvivlan? Snarare än att tro sig kunna finna direkta svar har konstnären genom frågorna erbjudits en ingång till de andliga aspekterna av en människas liv.

Utställda verk, examensutställning

Vera: Brons

Ann-Katrin: Gips

Bruno: Gips

Intervju

André Fischer, född 1978, Umeå.

Senast uppdaterad: 2022-02-16