Bild: Mikael Lundgren, MIKAEL LUNDGREN UMEA; Mikael Lundgren; Bild i Norr, Umeå, Sweden tel: +46 (0)70-647 49 58, www.bildinorr.se Bildmuseets har distributionsrätt som pressbilder., MIKAEL LUNDGREN UMEA, Bild i Norr

I CUT ACROSS THE STREAM

Under de senaste två åren har masterstudenterna på Konsthögskolan i Umeå arbetat i ateljéer och verkstäder med utsikt över Umeälven: en mäktig ström under sommaren och en isbelagd, vidsträckt duk under den långa halvarktiska vintern. 

Tillsammans med Konsthögskolans lärare, gästande internationella konstnärer, curatorer och teoretiker har studenterna förhandlat fram sina konstnärliga riktningar och korsat många strömningar av idéer och praktiker på vägen. I årets masterutställning bjuder de nyexaminerade konstnärerna in dig att följa med på detta kryssande. 
 
Hur håller man distansen i dagens flod av information, observerar strömningar från det förflutna och nuet för att avgöra var man ska korsa dem, hur våldsamma strömmarna än kan vara? Vad håller dig fången på denna sida av floden och vilka horisonter föreställer du dig och skapar när du kliver ur båten eller lämnar kända stränder för vågor och en öppen horisont? 
 
Årets masterutställning från Konsthögskolan, Umeå universitet, presenterar verk av Anna Zingmark, Eric Seppas, Emie // Eva-Marie Elg, Fredrik Zanichelli, Gideon Eillert, Jo Öqvist, Kiril Prikazcik, Linn Byrkjeland, Noa Costas Martín, Oliver Bugge, Rebecca Sharp och Therése Hurtig.

Kristina Buch
Konstnär och professor vid Konsthögskolan, Umeå universitet, är huvudhandledare för årets examinerande masterstudenter i fri konst.

 

Examensutställning Master 2023

Besök utställningen på Bildmuseet 26 maj - 20 augusti

Senast uppdaterad: 2024-04-04