Tools for the future

2020 års utställning av de examinerande studenterna på masterprogrammet vid Konsthögskolan fick titeln Tools for the Future. Utställningens titel hänvisar till ett kritiskt men konstruktivt ifrågasättande av samhällsvärden i tider av ökad osäkerhet.

Den hänvisar till möjligheter att ifrågasätta dessa värdens definition och att utveckla en idiosynkratisk repertoar för att genom konstnärliga uttryck interagera med samtidens strömningar. Våra samhällen står inför politiska och kulturella utmaningar utan motstycke, just nu med pandemin och än mer i en nära framtid för att klara av klimatförändringar och dess konsekvenser.

Handledare för studenterna var Christoph Draeger, tidigare professor vid Konsthögskolan. Christoph Draegers text om 2020 års utställning.

Ella Shipway

Med fokus på Elvis undersöker Ella Shipway, med sitt videoverk, förhållandet mellan att vara Elvis och inte va...

Henrik Haukeland

Konceptuellt behandlar Henrik Haukelands arbete ofta kroppen - både den fysiska och den sociala - samt korresp...

Irina Laaja

Vad är en kropp och hur förhåller vi oss till våra och andras?

Johanna Robleto

Johanna Robleto är en abstrakt målare som målar i olja på duk och papper.

Josefine Östlund

När föds ett objekt?

Line Gry Neivelt

Line Gry Neivelt arbetar med alla sätt fotografering misslyckas med som konstnärligt medium.

Martin Eltermann

Berättelserna som finns i Martin Eltermanns konst hämtar han från sin omgivning och därifrån han kommer.

Mathijs van Sark

Allt materiellt, liksom alla objekt, rörelser eller fysiska föremål, har gränser som ger dem ett syfte.

Mikaela Crantz

Mikaela Crantz arbetar, utifrån fotografins premisser, med kopplingen mellan fotografi och skulptur och avtryc...

Per Westerlund

Genom enkla studier av sin omgivning tecknar och målar Per Westerlund för att förhålla sig till verkligheten.

Richard Slatter

Richard Slatter är intresserad vår uppfattningen av, hur vi förhåller oss till bilder och föremål. I synnerhet...

Viktor Mattsson

Viktor Mattssons konstnärliga praktik innefattar måleri, teckning och tatuering.

 

 

Senast uppdaterad: 2024-04-04