Ovanliga tider

År 2021 års examensutställning för Konsthögskolans masterprogram är en mycket personlig utställning av unga konstnärer som ägnat energi och ansträngningar åt en gammal poetisk uttrycksform - konsten - i en tid när många självklarheter har börjat svikta. Denna ovanliga tid är ett slags outtalad bakgrund till de utställda verken.

Samtidigt presenteras här konstnärernas individuella praktiker och uttryck, intresset för material och tekniker, som måleri, video eller skulptur, och berättelser som utgår från det personliga och från uppfattningar om världen. Deras tillvägagångssätt är individuella, men det betyder inte att de skiljs av barriärer, eftersom de kommunicerar genom de utställda verken.

Huvudhandledare var den Berlinbaserade konstnären Ariane Müller, gästlärare på Konsthögskolan. Läs hennes text Ovanliga tider.

André Fischer

Genom avbildande skulptur och teckning undersöker André Fischer människans natur som kännande och reflekterand...

Charlotte Ostritsch

Charlotte Ostritsch arbetar processbaserat och ser själva görandet som viktigare än slutresultatet.

Emma Hjelm

Emma Hjelm skapar sina animerade filmer utifrån en känsla eller en stämning.

Erica Giacomazzi

Erica Giacomazzi flyttade till norra Sverige från Venediglagunen. Här undersöker hon kontextberoende miljöer i...

Hannah Brännström

Relationen till hemmet och dess interiörer är centralt tema i Hannah Brännströms skulpturer och rumsliga ingre...

Joel Danielsson & Louise Öhman

Joel Danielsson och Louise Öhman är en konstnärsduo som bildades 2014 och främst arbetar med video, text och i...

Jonatan Pihlgren

Jonatan Pihlgren arbetar främst med måleri men även med skulptur, performance, serieteckning och musik.

Judit Kristensen

I måleri och teckning skildrar Judit Kristensen sitt liv; ett deklarerande av en yttre värld med Coca Cola, iP...

Mrah Gazi

Mrah Gazi undersöker olika aspekter av historiska tillfälligheter, paradigmskiften, självuppfyllande profetior...

Per Nenzelius

Med fokus på fantasi och symbolik undersöker Per Nenzelius dissociationen mellan existentiella frågor och vårt...

Rakel Bergman Fröberg

"Omgivande varelsers (o)anade insidor; från ljus till mörker och tillbaka igen."

Sandra Wasara-Hammare

Ett transportband av vulkaniserat gummi, en väggmålning och en skulptur i två delar, utgör Sandra Wasara-Hamma...

Tekla Bergman Fröberg

Tekla Bergman Fröberg är intresserad av minnen, såväl synliga som osynliga, och att med olika tillvägagångssät...

Yuri Rusinov (Georgios Lazaridis)

Yuri Rusinov undersöker en kollektiv subjektiv överbyggnad, en topos [plats] som kan nämnas men aldrig synas.

Senast uppdaterad: 2024-04-04