Kandidatprogrammet

Konsthögskolans kandidatutställningar är resultatet av tre års undersökningar, samtal och arbete. Den ger inblickar i användandet av tekniker, material och metoder i samtidens konstpraktiker.

Senast uppdaterad: 2022-05-17