Mumble Speak

Konsthögskolans kandidatutställning 2021 är resultatet av tre års undersökningar, samtal och arbete. Den ger inblickar i användandet av tekniker, material och metoder i samtidens konstpraktiker.

Utställningen presenterar elva nordiska konstnärer vars olikartade uttrycksformer och arbetssätt rotar i tystlåtna strukturer och talar tydligt i en sällan skådad tid präglad av den globala pandemin.

Anton Backe

Installationen Quotidian Ascension består av flera konstverk som kretsar kring naturlagar, principer om harmon...

Bewar Abdulsattar Hasan

Verket handlar bland annat om ett sexårigt kurdiskt barns tillvaro i ett flyktingläger under andra Gulfkriget ...

Eric Seppas

To be in the installation is to stand in the middle of a chiasm, at a chiasmic cross-road.

Estrid Åkermark

En process av ett tillbakablickande på de första upplevelserna av nattlivet. Under pandemin har tankar uppkomm...

Ingrid Giro

I fyra år har jag bott på den här platsen och vandrat på kalhyggena. Dom drar mig till sig. Med sin fulhet på ...

Joshua Karlsson Elwin

Färgen flyter ut av sig själv, och svaras i form av stöd från ett få markeringar, mot svart och mot vitt.

Karin Holmer

Framsprunget ur idén om att konstruera en empati-genererande maskin, utforskar det här verket vår förmåga till...

Maria Olsson

Vissa platser rymmer en tät luft som spänner blicken. Det har varit någon här, den här platsen har använts, de...

Simon Sjöström

Plats, elektricitet och komponenter ordnade i kretsar för oscillation och kontroll. Radiovågsmottagare. Avläsn...

Stacy Megmortens

'Sending yourself threatening letters is a very pure and rich form of art. The only real threat can come from ...

Vania Panes Lundmark

Tiden emellan. När det pågår. Mitt i skeendet. Var är du då? När du vet att det börjat och att det ska ta slut...

Ett gemensamt tack från studenterna till Tomas Olander, Harald Lowden, Jessica Li, Gerd Tinglum, Désirée Burenstrand Schyman, Maria Bengtsson, Tekla Bergman Fröberg, Joakim Tano, Simon Persson, Joshua Elwin Karlsson, Bêwar Abdûlsttar, Marianne & Peter Wikander, Sven Seppas, Camilla Caster, Eva Juneblad, Isak Neovius Parkman, Emil Eriksson, Anton Backe, Harri Monni, Nils Marklund

All personal vid Konsthögskolan i Umeå, särskilt tack till Gunno Bengtsson, Tryggve Lundberg och Karin Wibron.

Personalen vid Västerbottens Museum
Särskilt tack till Edith Marie Pasquier

Senast uppdaterad: 2024-04-04