Ovanliga tider av Ariane Müller

Bildmuseet presenterar examensutställningen 2021 för Konsthögskolans masterprogram. Det tvååriga programmet syftar till att skapa utrymme och tid för blivande konstnärer inom samtliga medier att diskutera sin verksamhet, experimentera och lära sig nya material och tekniker - inom de ramar som skolan erbjuder - och ta steget in i ateljéarbetet, en process som utgör en konfrontation mellan önskningar, möjligheter och kapaciteten att förändra dessa.

Årets examensutställning är personlig och individuell, men samtidigt öppen och fylld av frågeställningar. Skolan och studenterna har genomlevt en ovanlig tid, liksom vi alla. De har upplevt övergången från närhet till avstånd, som en mognadsprocess som skett under mycket kort tid. Många självklarheter har börjat svikta, och den personliga friheten tycks framträda som ett motnarrativ till begrepp som omsorg och ansvar.

På senaste tiden har våra livsberättelser handlat om trygghet och motståndskraft, inte stora äventyr. Mötet mellan arter har visat sig riskfyllt, men naturen har samtidigt visat sig vara en plats som erbjuder visshet och vila. Risk har förenats med höga potentiella kostnader, inte bara för individen utan för samhället.

Nuet tycks uppdelat mellan introspektion och ett sökande efter vägar ut, alltmedan vår levda historia spöklikt dröjer sig kvar i de nya socialiteter som elektroniken definierar åt oss. Allt detta ser vi spår av i de utställda verken, eftersom konsten inramar nuet samtidigt som den ger möjlighet att gå längre och även frammanar bilder av framtiden. I alla händelser är den exceptionella tiden ett slags outtalad bakgrund till de utställda verken.

Samtidigt presenteras även studenternas individuella utvecklingsbanor, och deras öppenhet att diskutera de verk som fört dem samman från så många olika platser till masterprogrammet i Umeå. Med Konsthögskolans hjälp har de även upplevt det som återigen visat sig nödvändigt för allt konstnärligt arbete, nämligen utrymme att producera, vikten av workshops och möten med specialister med kunskaper om olika material, behovet av dagliga samtal med kolleger, och möjligheten att engagera sig i andras verk, samt, inte minst, utbytet med allmänheten genom möjligheten att ställa ut och diskutera sina verk.

Tillvägagångssätten är individuella, men det betyder inte att de skiljs av barriärer. Konst är, bland annat, kommunikation. Den uppmanar oss att lita på våra sinnen och konstruera en kollektiv bild av unga människors reflekterade iakttagelser, människor som ägnat energi och ansträngningar åt ett gammalt poetiskt och narrativt system - konsten.

Ariane Müller

Senast uppdaterad: 2022-01-28