Hannah Brännström

Relationen till hemmet och dess interiörer är centralt tema i Hannah Brännströms skulpturer och rumsliga ingrepp.

Med en övertygelse om att hemmet och hemmets objekt har en inneboende förmåga att upprätthålla strukturer och mönster bearbetar, imiterar och manipulerar hon dem för att tvinga dem att tala om våra individuella upplevelser av gemensamma rum.

Konstnären menar att i mötet med en miljö, en yta eller en möbel kan det strukturella bli synligt. Verken i utställningen undersöker hur subjektet blir synligt i ett objekt. Vad händer med oss när vi upplever en förväntan hos rummet, som inte är i linje med vår individuella vilja och våra begär? Med hänvisningar till teatern vill hon betona hur våra handlingar, erfarenheter och känslor speglar individens roll inom det kollektiva, och hur den verkar och agerar i relation till andra roller.

Utställda verk, examensutställning

Sweep: Gjuten och svetsad aluminium

Stage: Skulpterad gips, juteväv, textil, trälim

Peek-a-boo: Gardin, polyester, lack

Intervju

Hannah Brännström, född 1992, Stockholm.

Senast uppdaterad: 2022-02-16