Joel Danielsson & Louise Öhman

Joel Danielsson och Louise Öhman är en konstnärsduo som bildades 2014 och främst arbetar med video, text och installationer.

De rör sig genom det förflutna, med särskild tonvikt på historiens perifera berättelser. Genom sin läsning av dessa berättelser, mellan fakta och fiktion, återvänder de ofta till montaget som form, där kollisioner och kopplingar uppstår i konstellationer av ljud, bilder och beskrivningar av händelser. I montaget tillåts de spekulativa, hemsökande, associativa bilderna omformuleras i nya gestaltningar. Transmission fokuserar på monument från arkaiska ritualer och deras kopplingar till rymdfarkosten. Genom tre olika historiska berättelser framträder en bild av teknologin och dess uppåtriktade strävan, och det som överlevt från det som är fjärran i det som är nära.

Utställda verk, examensutställning

Transmission: HD video, ljud, black box, 14.51 min

Intervju

Joel Danielsson, född 1988, Örebro och Louise Öhman, född 1989, Stockholm.

Senast uppdaterad: 2022-02-16