Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Kulturvetenskaplig forskning

Vid institutioner och centrumbildningar vid Humanistisk fakultet bedrivs forskning som har relevans både för samhället i stort och inom respektive ämnesområde: språk, religion, historia, arkeologi, filosofi, idéhistoria, konst, litteratur, etnologi, medier och kultur.

Fakultetens forskare är engagerade i omfattande tvärvetenskapliga nationella och internationella samarbeten och nätverk. Många forskare och lärare förmedlar kontinuerligt sin forskning och kunskaper på skolor, bibliotek, museer och föreningar. Många deltar också i samhällsdebatten och kulturliv genom att medverka i olika medier som skribenter och experter.

Fördjupa dig

Vår kulturvetenskapliga och humanistiska forskning spänner över många vetenskapliga områden. Läs mer om några exempel på den forskning vi bedriver.
Nordic Noir stilbildande i Europa
Nordic Noir stilbildande i Europa

Katarina Gregersdotter är med i ett projekt som studerar utvecklingen av den kulturella identiteten i Europa.

Historieprofessor Lotta Vikström utsedd till Wallenberg Scholar
Historieprofessor Lotta Vikström utsedd till Wallenberg Scholar

Lotta Vikström, professor i historia vid Umeå universitet, är en av 22 nya Wallenberg Scholars.

Frågor om hållbarhet behöver belysas ur många olika perspektiv
Frågor om hållbarhet behöver belysas ur många olika perspektiv

Intervju med Erland Mårald som är med i styrgruppen för UTRI, Umeå Transformation Research Initiative.

7,7 miljoner för utveckling av miljöarkeologi-databasen SEAD
7,7 miljoner för utveckling av miljöarkeologi-databasen SEAD

Riksbankens Jubileumsfond ger 7 ,7 miljoner kr för tillgängligheten till data från analyser av trädårsringar.

Möjligheter och risker med CRISPR-Cas9
Möjligheter och risker med CRISPR-Cas9

Ett nytt forskningsprojekt handlar om de etiska frågor som aktualiseras när det gäller genteknik.

Kristina Sehlin MacNeil får Umeå kommuns vetenskapliga pris
Kristina Sehlin MacNeil får Umeå kommuns vetenskapliga pris

Priset delas ut för att hon efter forskarutbildning framgångsrikt fortsatt sitt vetenskapliga arbete.

Umeåforskare bidrar till renare vatten i världen
Umeåforskare bidrar till renare vatten i världen

4,3 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om återanvändning av avloppsvatten.

Idéhistoria ger inblickar i vetandets världar
Idéhistoria ger inblickar i vetandets världar

Med sin nya bok ”Vetandets världar” bidrar idéhistorikern Christer Nordlund till det offentliga samtalet.

För frågor om ändamålet, vänligen kontakta