"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Expertlista: Artificiell Intelligens (AI)

Umeå universitet har över 50 års erfarenhet av forskning och utbildning inom AI med runt 100 forskare som arbetar inom området, vid samtliga fakulteter. I denna lista hittar du några av dessa forskare, som säkert kan tipsa om andra när det behövs. Målet är att AI ska vara en röd tråd genom alla våra vetenskapsområden. (Listan fylls på).

Forskning om etik och ansvarsfull artificiell intelligens, världsledande forskare, ofta key note-talare.

Virginia Dignum (engelsktalande): Kontakt och mer information

Forskning om socialt medveten AI med beräkningsmodeller för sociala aspekter, normer, värderingar, praxis och konventioner.

Frank Dignum (engelsktalande): Kontakt och mer information

Forskning om AI och media/video. 

Johanna Björklund: Kontakt och mer information

Forskning om maskininlärning och datorseende, ofta med tillämpningar inom medicinsk bildanalys eller livsvetenskaperna. 

Tommy Löfstedt: Kontakt och mer information

AI och sjukvård, forskar om att kapa patientköer med hjälp av AI.

Sara Lundsten: Kontakt och mer information

AI och sjukvård, forskar om ambulanssjukvården, cancerdiagnostik och fordonsindustrin.

Patrik Rydén: Kontakt och mer information

Forskning om användning av AI för utveckling av robotar för sociala och industriella tillämpningar, t ex mänskligt skrivande.

Thomas Hellström: Kontakt och mer information
Suna Bensch: Kontakt och mer information

Info om det fyraåriga projektet EUCAIM med över 60 miljoner anonymiserade röntgenundersökningar som ska anlyseras med AI.

Katrine Riklund, vicerektor: Kontakt och mer information

AI i relation till maktförhållanden och manipulation i samhället.

Simon Lindgren: Kontakt och information

Praktisk användning av Chat GPT i forskning och utbildning.

Satish Strömberg: Kontakt och information

Forskning om system baserade på artificiell intelligens (AI) behöver samarbeta med människan. Forskning som spänner grundforskning i AI till tillämpningar för ökad hälsa.

Helena Lindgren: Kontakt och information

Digital innovation, digital transformation samt digitalt entreprenörskap och affärsnytta med AI.

Jonny Holmström: Kontakt och information

Forskning om AI och dataskydd, approximate reasoning och beslutsfattande.

Vincent Torra: Kontakt och information

Forskning om interaktivitet, mobilitet och arkitektur samt projekt om AI i offentlig sektor.

Mikael Wiberg: Kontakt och information

Forskning om hur cancermetastaser kan behandlas på effektivaste sätt med hjälp av AI.

Jenny Persson: Kontakt och information

Forskning om hur AI påverkar människor, med ett humanistiskt perspektiv.

Karin Danielsson: Kontakt och information

Forskning med inriktning mot artificiell intelligens, akutmedicin, media och journalistik samt användning av artificiell intelligens inom medicin.

Erik Campano: Kontakt och information

Forksning om AI och mänsklig nyfikenhet, psykologiskt perspektiv.

Linus Holm: Kontakt och information

Forskning om konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor, fokus på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

Markus Naarttijärvi: Kontakt och information

Forksning om AI och tvärvetenskaplig konst och kultur samt AI och den kulturella sektorn.

Eleanor Carpenter: Kontakt och information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artificiell intelligens vid Umeå universitet

Över 50 års erfarenhet av forskning och utbildning och nästan 100 forskare arbetar inom AI. Få en överblick.

Senast uppdaterad: 2023-09-13