"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 1995-2008

Tidskrift för lärarutbildning och forskning gavs ut av Fakultetsnämnden för lärarutbildning vid Umeå universitet mellan 1995 och 2008. Syftet med tidskriften är att skapa ett forum för lärarutbildare och andra didaktiskt intresserade, att ge information och bidra till debatt om frågor som gäller lärarutbildning och forskning.

Tidskriften är att betrakta som en direkt fortsättning på tidskriften Lärarutbildning och forskning i Umeå. Tidskriften utkom med fyra nummer per år. Utgåvor från 1999 och framåt finns att ladda ner som pdf. Äldre nummer kan finnas kvar hos kansliet för Lärarhögskolan

2008

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 2008: 1
Innehåll:
Pavel Zgaga: On the Eutopic Dimension of Knowledge
Mikael Alexandersson: I skuggan av bildningens bärare: Om Fridtjuv Berg och läraryrkets utveckling
Karin Taube: Läsa för livet
Kenneth Ekström, Anders Garpelin & Pernilla Kallberg: Övergångar under förskoleåren som kritiska händelser för barnet, föräldrarna och verksamheten - en forskningsöversikt
Anders Garpelin & Pernilla Kallberg: Övergångar i förskolan som kollektiva passageriter eller smidiga transitioner - en intervjustudie

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 2008: 2

Innehåll:
Kristy Beers Fägersten: Discourse Strategies and Power Roles in Student-led Distance learning
Peter E. Czigler, Fredrik Karlsson, Patricia Puossa, Kirk P. H. Sullivan: Language Learning through Fuzzy Ears
Mats Deutschmann, Carita Lundmark: "Let´s Keep it Informal, Guys" A Study of the Effects of Teacher Communicative Strategies on Student Activity and Collaborative Learning in Internet-based English Courses
Luisa Panichi: Learner Criticalness as a Pedagogical Tool in the Construction of Identity in the Foreign-Language Classroom
Neva Šlibar: Empowerment through Literature in the Language Classroom
Ulrika Tornberg: A Different Language. "Voice" as a Perspective for Analysing Communicative Action in Foreign Language Teaching and Learning Contexts

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 2008: 3-4

Innehåll:
Peter Bergström and Krister Lindwall: Teaching and Learning Podcasting through Blogging
Elza Dunkels, Gun-Marie Frånberg and Camilla Hällgren: Young People and Contemporary Digital Arenas: Identity, Learning and Abusive Practices
Carina Granberg: Educational blogs in teacher education - Blending face-to-face and virtual learning activities
Eva Mårell-Olsson and Alison Hudson: To make learning visible: In what way can ICT and Multimedia contribute?
Brian Hudson: A Didactical Design Perspective on Teacher Presence in an International Online Learning Community
Monica Liljeström, Agneta Hult and Ulf Stödberg: Peer Review for Learning in Online and Distance Education
Anders D. Olofsson: Lektion.se – an Informal Swedish Online Learning Community for Shared Teacher Professional Development: a Study with Focus on Frequent Users of the Discussion Forums
Fredrik Paulsson: The Spider: Connecting learning object repositories – strategies, technologies and issues
Tor Söderström: Do teaching students experience that video feedback support reflections of their teaching skills?
Hakim Usoof and Eva Lindgren: Who is Who and doing What in distance education? Authentication and keystroke dynamics

2007

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 2007: 1

Innehåll:
Lena Fejan Ljunghill: Till skolan. Med kärlek och vrede
Diane J Grayson: The Making of a Science Teacher
Ference Marton and Lo Mun Ling: Learning from "The Learning Study"
Per-Olof Erixon: Från språk och litteratur till multimodalitet och design i det pedagogiska arbetet
Per Lindqvist och Ulla Karin Nordänger: Lärande i riskzonen? - konturer av ett obrukat forskningsfält
Christer Stensmo: Etnografiska fältnotiser i en vfu-period inom lärarutbildningen

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 2007:2

Innehåll:
David Andrew: Learners and artist-teachers as multimodal agents in schools
Andrew Clegg: Creative Processes in technology Education; Namibian Solutions to Namibian Problems
Liesl van der Merwe: Assessment in the Learning Area Arts and Culture: A South African perspective
Hetta Potgeiter: The "I" in multicultural music education
Kajsa Borg: Assessment for Learning Creative Subjects
Per-Olof Erixon: From Written Text to Design. Poetry for the media society
Hans Örtegren: Formative Evaluation of Projects in Art Pedagogy

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 2007:3

Innehåll:
Galina Nilsson & Elena Luchinskaya: Problembaserat lärande i högskolematematik. En studie av högskolestuderandes kunskapsutveckling i matematik på datavetenskapligt program
Eva Nyström: Reconceptualising gender and science education: from biology and difference to language and fluidity
Kathleen Quinlivan: Twist and Shout! Working with Teachers towards affirming Sexual Diversity in a New Zealand Girl´s Secondary School
Britt-Marie Styrke: Estetik - kropp - genus i relation till dans och dansutbildning
Hugo Vanheeswijck: Limitations and Possibilities of Catholic Education in a Multicultural World

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 2007:4

Innehåll:
Arja Virta: Historical Literacy: Thinking, Reading and Understanding History
Elisabeth Erdmann: Visual Literacy: Images as Historical Sources and Their Consequences for the Learning and Teaching of History
Yehoshua Mathias: Cultivating Historical Literacy in a Post-Literate Age: Historical Movies in Classroom
Annie Bruter: History as a Tool for Acquiring Literacy in 19th-Century French Schools
Cristina Yanes Cabrera: Pedagogical Museums and the Safeguarding of an Intangible Educational Heritage: Didactic Practices and Possibilities

2006

Tidskrift för lärarutbildning och forskning #1 2006
Lovisa Bergdahl: Om gemensamma värden i ett pluraliskt samhälle - Lärarutbildningens syn på och arbete med gemensamma värden i den nya lärarutbildningen
Elza Dunkels: The Digital Native as a Student
- Implications for Teacher Education
Maria Elmer & Hans Albin Larsson: Demokratiutbildningen i lärarutbildningen - Några jämförelser och tolkningar
Bodil Halvars-Franzén: Med fokus på lärares yrkesetik i den nya lärarutbildningen
Gun-Marie Frånberg: Lärarstudenters uppfattning om värdegrunden i lärarutbildningen
Margareta Havung: "Du, som är kvinna - du kan väl ta det, det där om genus" - Om jämställdhet och genus i nya lärarutbildningen
Britta Jonsson: Lärarstudenters värderingar och kvaliteter

Tidskrift för lärarutbildning och forskning #2–3 2006
Hans Thorbjörnsson: Swedish educational sloyd - an international success
Kajsa Borg: What is sloyd? A question of legitimacy and identity
Lars Lindström: The multiple uses of portfolio assessment
Mia Porko-Hudd: three teaching materials in sloyd - An analysis of the makers´ thoughts behind the visible surface
Viveca Lindberg: Contexts for craft and design within Swedish vocational education: Implications for the content
Bent Illum: Learning in practice - practical wisdom - the dialogue of the process
Ragnar Ohlsson: A Practical Mind as an Intellectual Virtue
Kirsten Klæbo & Bodil Svaboe: Design and Digital Textile in higher Education: The Impact of Digital Technology on Printed Textile and Surface Design
Marléne Johansson: The work in the classroom for sloyd

Tidskrift för lärarutbildning och forskning #4 2006
Peter Bergström, Carina Granberg, Pär Segerbrant, Dag Österlund: Kursutvärderingar för kursutveckling
Steven Ekholm: Ungdomars läsvanor och läsintressen. Rapport från ett läsprojekt
Kath Green: Problematic Issuesin Action Research. Personal reflections as a researcher, doctoral student and supervisor
Kerstin Munk: Mångfald, text och värdegrund. Ett ämnesdidaktiskt perspektiv: svenskämnet
Joakim Samuelsson: Lärarstudenters emotioner för skolmatematik

2005

Tidskrift för lärarutbildning och forskning #1–2 2005
Tomas Bergqvist: IT och lärande - i skola och lärarutbildning
Jonas Carlquist: Att spela en roll. Om datorspel och dess användare
Elza Dunkels: Nätkulturer - vad gör barn och unga på Internet?
Johan Elmfeldt och Per-Olof Erixon: Genrer och intermedialitet i litteratur- och skrivundervisning - teoretiska utgångspunkter och empiriska iakttagelser
AnnBritt Enochsson: Ett annat sätt att umgås - yngre tonåringar i virtuella gemenskaper
Anders Gedionsen, Else Søndergaard, Jane Buus Sørensen: Når moderniteten i læreruddanelsen møder virkeligheden
Ylva Hård af Segerstad och Sylvana Sofkova Hashemi: Skrivandet, nya media och skrivstöd hos grundskoleelever
Patrik Hernwall: Virtual Society:skillnad, tillgång, frånvaro - om villkoren för inträdet i cybersamhället
Bertil Roos: Examination och det lärande samhället
Eva Skåreus: Du sköna nya värld

Tidskrift för lärarutbildning och forskning #3 2005
Christina Segerholm: Productive Internationalization in Higher Education: One Example
Constance A. Steinkuehler: The New Third Place: Massively Multiplayer Online Gaming in American Youth Culture
Alan J. Hackbarth: An Examination of Methods for Analyzing Teacher Classroom Questioning Practicies
Camilla Hällgren: Nobody and everybody has the responsibility - responses to the Swedish antiracist website SWEDKID
Brad W. Kose: Professional Development for Social Justice: Rethinking the "End in Mind"
Charlotta Edström: Is there more than just symbolic statements?
Mary J. Leonard: Examining Tensions in a "Design for Science" Activity System
J. Ola Lindberg and Anders D. Olofsson: Phronesis - on teachers´knowing in practice

Tidskrift för lärarutbildning och forskning #4 2005
Håkan Andersson: Bedömning ur ett elevperspektiv - erfarenheter från ett försök med timplanelös undervisning
Sylvia Benckert: Varför väljer inte flickor fysik?
Lena Boström & Tomas Kroksmark: Learnings and Strategies
Per-Olof Erixon & Gun Malmgren: Literature as Exploration. Interview with Louise M Rosenblatt (1904-2005) - Princeton, NJ, USA, April 25, 2001
Daniel Lindmark: Historiens didaktiska bruk: Exemplets och traditionens makt
Agneta Linné: Lärarinnor, pedagogiskt arbete och modernitet. En narrativ analys

2004

Tidskrift för lärarutbildning och forskning #1–2 2004
Lena Rubinstein Reich och Ingegerd Tallberg Broman: Homogeniserings- och särartspraktiker i svensk förskola och skola
Maria Wester: Om normer, normbildning och uppförandenormer
Anders Birgander: Avvikande eller annorlunda: Hinder för undervisningen om homosexuella
Jenny Gunnarsson, Hanna Markusson Winkvist och Kerstin Munck: Vad är Lesbian and Gay Studies? Rapport från en ny kurs i Umeå
Per-Olof Erixon: Skolan i Internetgalaxen
Agneta Lundström: Mobbning – eller antidemokratiska handlingar?
Anders Garpelin: Ung i skolan. Om övergångar, klasskamrater, gemenskaper och marginalisering – en presentation
Garland Allen och Jeffrey Baker: Biology: Scientific Process and Social Issues
Don E. Merten: The Meaning of Meanness: Popularity, Competition and Conflict among Junior High School Girls

Tidskrift för lärarutbildning och forskning #3–4 2004
Daniel Lindmark: Utbildning och kolonialism
Anders Marner: Ett designperspektiv på slöjden och ett kulturperspektiv på skolan
Per-Olof Erixon: På spaning efter den tid som flytt
Monika Vinterek: Pedagogiskt arbete: Ett forskningsområde börjar anta en tydlig profil
Barbro Bergström & Lena Selmersdotter: Att tala är ett sätt att lära!
Paula Berntsson: Att tillvarata förskollärarutbildningen
Kennert Orlenius: Progression i lärarutbildningen
Lena Aulin-Gråhamn, Magnus Persson & Jan Thavenius: Skolan och den radikala estetiken
Anders Marner & Hans Örtegren: En kulturskola för alla

2003

Tidskrift för lärarutbildning och forskning #4 2002–1 2003
Louise M Rosenblatt: Greeting to the Conference
Gun Malmgren: Litteraturläsning som utforskning och upptäcksresa – om samspelet mellan text, läsare, skola och samhälle
Anna-Lena Østern: Aktiv estetisk respons? – ett försök med litterär storyline i årskurs sex
Bodil Kampp: Senmodernistisk børnelitteratur og litteraturpædagogik
Sten-Olof Ullström: Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet
Per-Olof Erixon: Drömmen om den rena kommunikationen – om diktskrivning i gymnasieskolan
Anne-Marie Vestergaard: Hvad fortæller flæskestegen? – en læsning af Helle Helles novelle Tilflyttere
Margareta Sandström Kjellin: Läsutveckling i ett helhetsperspektiv
Audrey Malmgren Hansen: Specialpedagoger – nybyggare i skolan

Tidskrift för lärarutbildning och forskning #2 2003
Åsa Bergenheim: Brottet, offret och förövaren: Idéhistoriska reflexioner kring sexuella övergrepp mot barn
Lisbeth Lundahl: Makten över det pedagogiska arbetet
Gloria Ladson-Billings: It's a Small World After All: Preparing Teachers for Global Classrooms
Siv Widerberg: Antologier
Christer Bouij & Stephan Bladh: Grundläggande normer och värderingar i och omkring musikläraryrket – deras konstruktioner och konsekvenser: ett forskningsobjekt
Jarl Cederblad: Aktionsforskning – en metod för ökad kunskap om slöjdämnet
Mona Holmqvist: Pedagogiskt arbete – ett tomrum fylls eller en ny splittring
Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östman: Miljödidaktik; naturen, skolan och demokratin
Kristina Danielsson: Beginners Read Aloud – High versus Low Linguistic Levels in Swedish Beginners' Oral Reading

Tidskrift för lärarutbildning och forskning #3–4 2003
Sandra Acker and Gaby Weiner: Traditions and Transitions in Teacher Education: Thematic overview
Guðrun Kristinsdóttir and M. Allyson Macdonald: Learning to Teach in Iceland 1940–1962: Transitions in society and teacher education. Part 1
M. Allyson Macdonald and Guðrun Kristinsdóttir: Learning to Teach in Iceland 1940–1962: Transitions in teacher education. Part 2
Sandra Acker: Canadian Teacher Educators in Time and Place
Inger Erixon Arreman and Gaby Weiner: 'I do not want to shut myself behind closed doors': Experiences of teacher educators in Sweden (1945–2002)
Jo-Anne Dillabough and Sandra Acker: 'Gender at Work' in Teacher Education: History, society and global reform
Elizabeth M. Smyth: "It should be the centre... of professional training in education". The Faculty of Education at the University of Toronto: 1871–1996
Michelle Webber and Nicole Sanderson: The Arduous Transfer of Elementary Teacher Education from Teachers' Colleges to Universities in Ontario, Canada
Dianne M. Hallman: Traditions and Transitions in Teacher Education: The case of Saskatchewan
Thérèse Hamel and Marie-Josée Larocque: The Universitarisation of Teacher Training in Quebec: Three key periods in the development of a research culture in Laval University

2002

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 1–2 2002
Festtidskriftsnummer tillägnat Daniel Kallós
Monika Vinterek: Vad är pedagogiskt arbete? Vision och innehåll
Carin Jonsson: Barns tidiga textskapande genom bild och text
Inger Erixon Arreman: Pedagogiskt arbete En social konstruktion för att fylla en social funktion
Tommy Strandberg: Pedagogiskt arbete och en påbörjad studie om musikskapande och undervisning
IngaMaj Hellsten: Ett nytt ämne föds fram och tar form
Eva Leffler: Entreprenörskap och Företagsamhet i skolan – en del i Pedagogiskt arbete
Per-Olof Erixon: Nu var det 2002 – ett ämnes tillblivelse sett ur ett prefektsperspektiv
Daniel Kallós: Varför är det så svårt att förstå den utbildningsvetenskapliga kommitténs arbetsuppgifter
Presentation av doktorander i pedagogiskt arbete
Tomas Kroksmark: Åldersblandning i skolan (opposition)
Existence and Subjectivity (recension)
Matematikdidaktik – ett nordiskt perspektiv (recension)

Tidskrift för lärarutbildning och forskning#3 2002
Eva Skåreus: Det är lärarnas fel
Joakim Lindgren: "Värdelöst" värdegrundsarbete? – demokratifostran i svenska skolor
Inga-Britt Skogh: Teknikens värld – flickornas värld
Helena Stenbäck: Lärande i kör
Konferensrapport "Att skapa och kunskapa i skolan", 21-22 mars 2002
Ladda ner utgåvan.

Tidskrift för lärarutbildning och forskning#4 2002–1 2003
Louise M Rosenblatt: Greeting to the Conference
Gun Malmgren: Litteraturläsning som utforskning och upptäcksresa – om samspelet mellan text, läsare, skola och samhälle
Anna-Lena Østern: Aktiv estetisk respons? – ett försök med litterär storyline i årskurs sex
Bodil Kampp: Senmodernistisk børnelitteratur og litteraturpædagogik
Sten-Olof Ullström: Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet
Per-Olof Erixon: Drömmen om den rena kommunikationen – om diktskrivning i gymnasieskolan
Anne-Marie Vestergaard: Hvad fortæller flæskestegen? – en læsning af Helle Helles novelle Tilflyttere
Margareta Sandström Kjellin: Läsutveckling i ett helhetsperspektiv

2001

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 1 2001
Märta Tikkanen: det bidde en tumme...
Disparata synpunkter på lärarutbildningen vid Umeå universitet

Tidskrift för lärarutbildning och forskning#2 2001
Joan Solomon: Home-School Learning of Science
John Siraj-Blatchford: Girls in Science
Per-Olof Erixon: Matematikdidaktisk forskning
Lena Tibell och Christina Bergendahl: Vardagslivets fenomen
Carin Jonsson: Bilderbokens pusselbitar
Gunilla Lindqvist: Historia som tema och gestaltning
Sture Långström: Röst och kausalitet i lärobokstexter
Christina Segerholm: Alternativ lärarutbildning – ett sätt att försöka lösa vissa skolproblem?
"Du och naturvetenskapen" Konferensrapport
Genuspespektiv på naturvetenskap i förskolan. Workshop

Tidskrift för lärarutbildning och forskning#3 2001
Sara Lidman: ...brevid ämnet ...och dock!
Lydia Williams: Understanding the Holocaust? Fiction in Education
Anita Malmqvist: När orden inte räcker till
Anders Marner: Vetenskap och beprövad erfarenhet – kollision eller möte?
Monika Ringborg: Platon och hans pedagogik
Hans Åhl (red): Svenska i tiden – verklighet och visioner
Hillevi Lenz Taguchi: Emancipation och motstånd: dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan
Ingela Valfridsson: Rapport från den XII Internationella
tysklärarkonferensen, 30 juli–4 augusti 2001

Tidskrift för lärarutbildning och forskning#4 2001
Carin Jonsson: Barnbildens livfulla vinkande
IngaMaj Hellsten: Lärarkunskap och IKT med genusperspektiv
Conny Saxin: Geografiska Notiser
Karl-Georg Almström: Gäckande effekter
Lena Hjelm-Wallén: Politiska visioner och skolans vardag
Margareta Söderwall: Att skapa med Shakespeare och andra klassiker
Håkan Larsson: Iscensättning av kön i idrott

2000

Tidskrift för lärarutbildning och forskning#1 2000
Fyra institutioner och en utvecklingsenhet
Lyn Yates: In the brave new world
Tomas Kroksmark (red): Didaktikens carpe diem, Att fånga den didaktiska vardagen
Gudrun Malmer: Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med
inlärningssvårigheter
Anita Söderlund: Barn i skola och fritidshem – En studie kring samverkan
Ann-Christine & Juhlin Svensson: Nya redskap för lärande. Studier av lärares val och användning av läromedel i gymnasieskolan.
Inger Pirinen: Man tager vad man haver. Kvalitetssäkring genom utveckling, uppföljning och utvärdering i skolan.

Tidskrift för lärarutbildning och forskning #2–3 2000
Liisa Ängquist: Kreativitet - ett historiskt perspektiv
Liisa Ängquist: Vygotskijs kreativitetsbegrepp
Eivor Neikter: Kreativitetens vara eller inte vara
Bengt Malmros: Kreativiteten och kritdammet
Anders Marner: Kreativitet – några perspektiv
Tommy Strandberg: Kreativitet och musik
Liisa Ängquist: Dans, rörelse och kreativitet
Anders Marner: Kreativitet och bildundervisning
Kerstin Hägg: Seeding for Change in Educational Praxis
Peter Emsheimer: Lärarstudenten som subjekt och objekt
Kritiskt tänkande och disciplinering i lärarutbildningen
Brodow, B. , Nilsson, N-E. och Ullström, S-O.: Retoriken kring
grammatiken. Didaktiska perspektiv på skolgrammatiken.
Mads Hermansen: Lärandets universum

Tidskrift för lärarutbildning och forskning#4 2000
Monika Vinterek: Fakta och fiktion i historieundervisningen
Per-Olof Erixon: Pedagogiskt arbete i romanens prisma
Ulla Lindgren: Mentorskap i undervisning – en mångfasetterad företeelse
Viveka Rasmusson: Drama – konst eller pedagogik. Kampen om ämnet speglad i den nordiska tidskriften Drama
Carol A. Mullen & Dale W. Lick (Eds.): New Directions in Mentoring: Creating a Culture of Synergy
Mia Maria Rosenqvist: Undervisning i förskolan? - En studie av förskollärarstuderandes föreställningar

1999

Tidskrift för lärarutbildning och forskning#1 1999
Pat Mahony and Ian Hextall: Representation and Accountability in the Formation of Policy on Teacher Education: The GCT (England)
Ingrid Nilsson and Gaby Weiner: Introduction.
The Department for Education and Employment: Blunkett Launches Radical Reform of Teaching Profession
Ingrid Nilsson: Att fånga en tanke. En fenomenologisk studie av barns och ungdomars tänkande kring miljö, av Eva Alerby.
Ingrid Nilsson: Vocational Education and Training in Germany and Sweden. Strategies of control and movements of resistance and opposition. Report from a symposium (Eds Lisbeth Lundahl & Theodor Sander).

Tidskrift för lärarutbildning och forskning#2 1999
Inger Andersson: Skola och profession i utveckling - lokala skolprojekt i samarbete mellan lärare och forskare.
Jörgen From, Carina Holmgren & Jan Mannberg: Informativ rekrytering - rekryterande information? En innehållslig analys och diskussion.
Therese Isaksson & Ingela Lundberg: Muslimska flickor och svensk skolidrott - en undersökning baserad på intervjuer med muslimska flickor.
Per-Olof Erixon: Lärarutbildningen och den onödiga samtiden. En recension av Åsa Morbergs avhandling "Ämnet som nästan blev. En studie av metodiken inom lärarutbildningen1842-1988".
Katarina Norberg: Educating Muslim Girls - Shifting Discources. A study of Muslim Girls' schooling in Britain, by Kay Haw.

Tidskrift för lärarutbildning och forskning#3 1999
Per-Olof Erixon: Postmodern läskultur bland gymnasieungdomar. Teori och verklighet.
Christer Nordlund: En humanekologisk ansats. Om ett försök till tvärvetenskaplig miljöundervisning.
Benjamin Zufiaurre: Educational change in Spain 1970 - 1990: Progressivism loses its way?
Kerstin Hägg: Att vara same i Sápmi och i den moderna världen - om etnicitet och identitetsarbete.

1995-1998

Tidskrift för lärarutbildning och forskning#3–4 1995
Inga Elgqvist-Saltzman: Opening address at the conference "Gender and Education".
Robin Burns: Engendering Helth: Feminist issues in school helth and physical education.
Joan Eveline: The (Im)possible Reversal: 'Advantage, Education and the Process of Feminist Theorising'.
Victoria Foster: Barriers to equality in Australian girls´schooling for citizenship in the 1990s.
Alison Mackinnon: Revisiting the fin de siècle: representation, discourse and the educated woman.
Jane Roland Martin: Between Two Worlds, or, Two Gaps in the Text: Reflections from the United States.
Lyn Yates: Constructing and deconstructing 'girls' as a category of concern in education -reflections on two decades of research and reform.
Christina Segerholm: "Education Reform. A critical and post-structural approach", by Stephen J Ball.

Tidskrift för lärarutbildning och forskning#2 1995
Kerstin Hägg: Om muntlig och skriftlig kultur.
Jan Mannberg: AMS syn på studie- och yrkesorienteringens syfte sådant det framstår i eget producerat yrkesorienterande material. Tankar kring ett avhandlingsområde.
Karin Rönnerman: "Lärare forskar om sin praktik" - reflektion över en försöksverksamhet i samarbete mellan några kommuner och pedagogiska institutionen.
Katarina Weinehall: Våldet i vår vardag - angår det skolan och lärarutbildningen?
Agneta Hult: "Vurderer selv. Skolevurdering i praksis" av Tom Tiller.
Ulla Johansson: "Utbildningshistoria 1994" (Årsböcker i svensk undervisningshistoria vol 176, utgiven av Föreningen för svensk undervisningshistoria).
Ingrid Nilsson: "Lära till lärare - En vänbok till Karl-Georg Ahlström". Redaktion: Biörn Hasselgren, Ingrid Carlgren, Maud Jonsson och Sverker Lindblad.

Tidskrift för lärarutbildning och forskning#1 1995
Astrid Ahl: Tidigare skolstart och åldersintegrerade elevgrupper - hur utformas läsundervisningen?
Inger Andersson: Långt borta och nära. Ett läroplanshistoriskt perspektiv på utbildningens internationalisering i den svenska grundskolan.
Thor Egerbladh: Lärare forskar om sin praktik.
Gun-Marie Johnson: Läsning och skrivning under småbarnsåren - ett socialt fält. Beskrivning av ett ständigt växande utkast.
Bodo Willmann: Interkulturell uppfostran och utbildning i tyska skolor. Preliminära resultat av fallstudier i skolor med multietnisk sammansättning.
Lars-Göran Högman: "Nyare forskning om lärare" av Gerhard Arfwedson.
Gun-Marie Johnson: "Pennan, plikten, prestigen och plogen. Den folkliga skrivkunnighetens spridning och funktion före folkskolan" av Daniel Lindmark.

#4 1996
Sigbrit Franke: Symposium : Evaluation and Policy Analysis.
Inger Andersson: Management by Objectives and Results - Accuntability or Visibility.
Limin Gu: Chinese Daycare in Cultural Change.
Christina Segerholm: Democracy and Educational Evaluation.
Eva Åström: Evaluation - The Panopticon of Pedagogy.
Per-Olof Erixon: Titta den flyger! En recension av Olof Johansson & Daniel Kallós (red). Tänk utveckling! En antologi om skolans kvalitet och effektivitet - vad kan ledaren göra?

#3 1996
Bengt Grensjö: Vygotsky - i tiden
Inger Tinglev: Samverkan - en väg till kunskap.
Adam Winiarz: Schools for Girls in the Kingdom of Poland in the Nineteenth Century.
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning i Umeå: Angående departements-promemorian "Studiefinansiering och examina i forskarutbildningen" (Ds 1996:35).
Gunilla Halldén: Förskolan som ett fält där olika traditioner och olika kulturellt kapital förhandlas. Recension av Kerstin Holmlunds avhandling i pedagogik: "Låt barnen komma till oss. Förskollärarna och kampen om småbarnsinstitutionerna 1854-1968." Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.
Ingrid Nilsson: Teacher Education in Europe. Evaluation and Perspectives. (Eds Sander et al).

#2 1996
Jane Jensen: Examination inom högre utbildning - hur tänker lärare?
Eva Åström: Utveckling av distansutbildning - vem bryr sig?
Ann-Kristin Nyström & Margareta Wolf-Watz: Det är viktigt att känna att man är värd någonting.
Sture Brändström: Om musikalitet och musikpedagogik.
Ryszard Kucha & Jolanta Misiak: The Issue of the Private Schools' Development in Poland in 1989-1995.
Kjell Gisselberg: Aurelius' räknelära från 1814.
Anders Olofsson: Foucault - namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik. Texter om maktens mentaliteter, pedagogik, psykologi, medicin, sociologi, feminism & biopolitik. (Red: Kenneth Hultqvist & Kenneth Petersson.)
Karin Rönnerman: "Att stärka lärares röster. Sex essäer om lärarforskning och lärar-forskar-samarbete" av Ivor F Goodson. (Översättning Gerhard Arfwedson och Ingvor Gerner.)

#1 1996
Eva Alerby: Låt tusen blommor blomma... - Några sjuåringars miljöuppfattningar.
Stefan Nordström: Vetenskapsfilosofi och forskningsstrategi i lärarutbildningen.
T Strandberg, P-A Sundbaum & T Egerbladh: Musikpedagogisk forskning. En komparativ studie angående musikskapande.
Inga-Brita Melin: En tidig fredspedagog: Jane Addams (1860-1935).
Daniel Kallós: Lærerprofessionalisme. Redigeret af John Cederstrøm, Lejf Moos, Lotte Rahbek Schou og Jens Rasmussen.
Leif Lindberg: Norsk forskning om utdaning. Perspektiver og veivalg (Red: Jon Lauglo).
Ragnhild Nitzler: "Kvalitestssäkra förskolan" av Kerstin Holmlund och Karin Rönnerman.
Hille Stål: "De liknade varandra, men inte mer än andra. Begåvningshandikapp och interpersonellt samspel" av Kerstin Göransson.
Håkan Andersson: "Specialpedagogiskt arbete i grundskolan" av Bengt Persson. Lärarutbildning och forskning i Umeå.

#4 1997
Tomas Kroksmark: ...att lära andra att lära sig att lära andra att lära sig (något) – eller till frågan om att organisera en lärarutbildning vid ett universitet
Hans Junker Mortensen: Western Impact on Democratic Processes within Arctic Education Systems
Ingrid Nilsson: Pietistisk skola bland krigsfångar i Sibirien - den karolinska Tobolsk-skolan

#3 1997
Eva Erson: Preparing Gender-Conscious Teaching and learning in a Technological Education – Some first steps
Rebecca Sidell: The shaping of The British Educational System: 1945 to 1997 Review:
Håkan Andersson: Specialpedagogisk kunskap som ett socialt problem: en historisk analys av avvikelse och segregation – av Rolf Helldin.

#2 1997
Britt-Marie Berge: Steering of Teachers´ Work – Lessons from an Action Research Project in sweden.
Hildur Ve: Teacher Participation in an Action Research Project About Gender Equality in Primary School.
Karin Rönnerman: Action Research – A sophisticated Way of Steering Teacher Work.
Ulla Johansson: Education and State Control. The case of Sweden 1842-1994.

#1 1997
Per-Olof Erixon: "Du som ammar blomman af vårt land". Om skolan i litteraturen och den svenska skolromanen
Maria Eliasson och Sara Qvarnström: "Learner autonomy" - en modell för indiviserad undervisning. Vad kan lärare i samhällskunskap och historia lära av nytänkande inom språkundervisningen
Hans Junker Mortensen: University Education In An Arctic Region.
Ingrid Nilsson: Spjutspets mot framtiden? Skolministrar, riksdagsmän och SÖ-chefer om skola och skolpolitik. (Red: G Richardson. ÅSU 185)

#4 1998
Inger Andersson: Etniska relationer Inger Andersson: Den nationella läroplanen i det globala sammanhanget – en läroplansanalys
Anders Lindström: Att motverka "rasism" i skolan genom att inoformera eller kommunicera?
Katarina Nordberg: Den god viljan. En studie av kulturmöten i klassrummet. Dra Vilma Pruzzo de Di Pego, Celia M Coll, Araceli Fernándes & silvia Siderac: Action Research in Teacher Training Transformation.
Lena Markgren: "Sångskatten som socialt minne. En pedagogisk studie av en samling skolsånger" av Ann Mari Flodin.
Helena Stenbäck: "Computer Based Creative Music Making. Young Peoples´ Music in the Digital Age" av G Folkestad.

#3 1998
Gaby Weiner: The Good News - Feminism, Equality and Teacher Education
David Hamilton: The Professor's Platform
Agneta Hult & Anders Olofsson: Vad är en lärare? - En analys av examinationsdokument för grundskollärare 1 - 7
Håkan Andersson: Kommunerna och den specialpedagogiska verksamheten - nutid och framtid, av Rolf Helldin.
Kerstin Hägg: Utvecklingsarbete - en grund för lärares lärande, av Karin Rönnerman.

#2 1998
Ann-Kristin Nyström & Margareta Wolf-Watz: "Vad för sorts skola skall vi jobba på?" Lärarstudenters uppfattningar om Nv-utbildningen av grundskollärare.
Anders Marner: Multimodalitet - medier, kognition och semiotik
Miriam David: Blair's babes or Britain's babes: New Labour, women, parents and child care.
Martin Johansson: Idrottsämnet och lärarutbildning i postmoderna tider.
Karin Rönnerman: "Forskning i skolans vardag" av Thor Egerbladh och Tom Tiller.

#1 1998
Jörgen From & Carina Holmgren: Vad kan undervisning betyda? En diskussion kring relationen mellan kinesisk tanketradition och kinesiska gymnasieelevers förhållningssätt till undervisning, i kontrast mot svenska gymnasieelevers
Ulla Lindgren: Makt, språk och kön
Inger Tinglev: Grundskolläraren och specialpedagogiken Lars Holmstrand:"Efter svensk modell - LO, SAF och utbildningspolitiken 1944-90" av Lisbeth Lundahl
Kerstin Hägg: Recension av Gunnel Lindhs avhandling: Samtalet i studie-och yrkesvägledningsprocessen

Senast uppdaterad: 2021-08-31